Home

Støtteordninger for bedrifter

Støtteordninger for enkeltpersonforetak Hvis du driver et enkeltpersonforetak, mottar du verken lønn eller betaler arbeidsgiveravgift, og har derfor til vanlig heller ikke rett på dagpenger. Mandag 16. mars bestemte regjeringen at selvstendig næringsdrivende og frilansere også skal få pengestøtte i form av en midlertidig inntektssikring Støtteordninger; Støtteordninger. Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger. Vi har samlet en oversikt over disse. Velg formål og/eller bransje for å finne aktuelle støtteordninger for deg

Regjeringens Støtteordninger for Bedrifter

 1. Kompensasjonsordning for bedrifter (kontantstøtte) Bedrifter med stort omsetningsfall som følge av coronaviruset kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine faste kostnader. Dette for å sikre at bedrifter som blir hardt rammet har en mulighet til å overleve gjennom krisen
 2. Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet Fransisca Kappfjell Herbst 2020-04-23T21:53:42+01:00 Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet Her har vi samlet en oversikt over støtteordninger som bedriften din kan benytte seg av i forbindelse med Korona/Covid-19
 3. Etter at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) i går godkjente tilskuddsordningen for bedrifter med omsetningsfall har nå to vesentlige støtteordninger kommet på plass som er ment til å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen
 4. dre kjente støtteordninger, som viser bredden i omfanget
 5. Støtteordninger. Sist oppdatert 19.10.2020 . Fant du det du lette etter? Ja Nei Takk for tilbakemeldingen. Send Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt Digitaliseringsdirektoratet.

Støtteordninger for deg som skal starte bedrift. Det kan ofte være dårlig med penger i en oppstartsfase og mange bruker egne oppsparte midler. Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt inntil 20 prosent av prosjektkostnaden, mens store bedrifter kan få tilbake 18 prosent Bedrifter som går til innkjøp av elvarebiler kan få mellom kr 15 000 og kr 50 000 i støtte til kjøp, avhengig av størrelsen på bilen. Les mer om støtteordningen til Enova her. Det er også mulig å søke om støtte til lader til elvarebil hos Enova, dersom man har fått innvilget støtte til innkjøp av bil. Kommunale støtteordninger SkatteFUNN: Alle norske bedrifter som har FoU-prosjekter, eller som planlegger og starte slike, kan søke SkatteFunn om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Det finnes en rekke offentlig støtteordninger: » Oversikt støtteordninger (Altinn.no Støtteordninger for næringsliv . Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling, forskning og innovasjon, reiseliv, For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2) Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Fra 17. september er det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova

Utbruddet av covid-19 har konsekvenser for norsk næringsliv. I lys av dette har regjeringen varslet at det jobbes med konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. Fylkeskommuner eller komm.. SIVA partnerne; Kongsberg Innovasjon, Buskerud Næringshage, Hallingdal Næringshage og Pan Innovasjon, i samarbeid med Viken Fylkeskommune ønsker med dette å hjelpe bedrifter i Drammensregionen og tidligere Buskerud med å finne frem til løsninger og støtteordninger tilpasset deres unike bedrift Bedrifter kan blant få støtte gjennom ordningene for etablerer- eller innovasjonstilskudd, som har blitt styrket med 2,6 milliarder kroner. Mer informasjon om de generelle ordningene som tilbys gjennom Innovasjon Norge er tilgjengelig her: Krisetiltak for norske bedrifter

Flere bedrifter måtte stoppe driften eller permittere ansatte som følge av koronaviruset. Støtteordninger for enkeltpersonforetak. Hvis du driver et enkeltpersonforetak, mottar du ikke lønn og bedriften betaler ikke arbeidsgiveravgift. Du har derfor ikke rett på dagpenger Støtteordninger for nyetablerte bedrifter Er du i oppstartsfasen av å etablere en virksomhet? Da finnes det en rekke ordninger fra offentlige virksomheter du kan søke om støtte fra. og er således en mer fleksibel ordning enn de fleste andre støtteordninger Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Vi har støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend Covid-19 - støtteordninger for din bedrift (oppdatert 20.4.2020) Bedrifter som ikke er pålagt å stenge vil få dekket de samme kostnadene etter følgende formel: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader - egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 0,8

Altinn - Støtteordninger

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og forhøre seg om søknad til kurs, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs Finans Norge har mottatt opplysninger fra Næringsdepartementet om at statens støtteordninger til næringslivet kan kombineres uavkortet og samtidig. (2019-2020) om bl.a. lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter til stortinget fredag 20. mars Ligningens-ABC har svarene på mange av de problemstillingene bedrifter, gründere har rundt skattereglene for bedrifter og lønnstakere. Eks spørsmål om kjøregodtgjørelse, godtgjørelse for utdanning, frynsegoder, styremøter, merverdiavgift osv. PDFen/Dokumentet er stort, så bruk Ctrl-F til å søke etter teamet du ønsker å fordype deg i NHO ber om brede støtteordninger til koronarammede bedrifter NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid (t.h.) har klare forventninger til finansminister Jan Tore Sanner (H) som mandag legger fram nye krisetiltak for koronarammede bedrifter

Bedrifter kan ta kontakt og søke fra og med 15. april. Her kan du se opptak fra et webinar 15. april, der vi går gjennom endringene. Dette er t re av tiltakene som kan være til hjelp for din bedrift: Tilskudd til kommersialisering - fase 2. Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier Økonomiske støtteordninger for næringsliv og bedrifter. I forbindelse med koronasituasjonen, er det opprettet en rekke støtteordninger for næringsliv og bedrifter. Dette er både nasjonale og regionale ordninger. Se oversikten over aktuelle ordninger her (PDF, 135 kB) Vi tar forbehold om at det kan komme endringer/justeringer. Har du. Støtteordninger for bedrifter og andre Her finner du lenker til diverse økonomiske tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter

Støtteordninger for småbedrifter - sikre din bedrif

Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet

- Vi må ha støtteordninger som gjelder i bredden. Hvis det begrenser seg til én bransje, er det risiko for at det ikke når alle som trenger det. Vi vil ha generelle ordninger som er tilpasset slik at de når dem som er hardest rammet, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB Tilbud til lokale bedrifter som omfatter råd og veiledning, hjelp til etablering, tilbud om utstyr og økonomiske støtteordninger Bedrifter som har blitt pålagt å stenge av staten, kan søke om kompensasjon allerede lørdag. Mandag 20. april kan øvrige bedrifter og selskaper levere sine søknader. Hvis alt går som planlagt, vil pengene være på konto hos de første bedriftene allerede på mandag

Meløy Utvikling KF hjelper koronarammede bedrifter å få bedre oversikt over ulike ordninger og tiltakspakker. Flere foretak opplever å bli økonomisk hardt rammet av koronautbruddet. Nå har flere statlige organer iverksatt ulike støtteordninger for å avhjelpe den vanskelige situasjonen Støtteordningene for reiselivet og andre koronarammede bedrifter må ikke bli for snevre, advarer NHO. Hopp til hovedinnhold NHO ber om brede støtteordninger til koronarammede bedrifter

DNB har avdekket at flere kunder utnytter statens støtteordninger for bedrifter rammet av coronatiltakene. Totalt har banken og politiet anmeldt ti slike saker som til sammen gjelder støtte på 5,7 millioner kroner Det finnes en rekke støtteordninger for gründere og nystartede bedrifter. Dette kan være til svært stor hjelp i en etableringsfase, og åpner for helt nye muligheter for utvikling av bedriften

COVID-19: Statens to vesentlige støtteordninger

Bedrifter med omsetningsnedgang kan søke, det er ikke noe krav om at virksomheten har blitt stengt. Egenandelen halveres (fra 10.000 til 5.000) og fjernes for månedene mai, juni, juli og august. Hver bedrift kan motta gaver fra personer (privat) for opptil kr. 3.000,- pr. måned. Dette skal ikke regnes som omsetnin 17 koronatips for bedrifter. Kom deg gjennom krisen og gjør bedriften mer bærekraftig. 17 koronatips for bedrifter. Ta imot praksis studenter digitalt og sjekk støtteordninger for videreutdanning av ansatte. Forsøk å legge til rette for at studenter og lærlinger får erfaringen de trenger også nå, via nettet Vi hjelper norske bedrifter til å lykkes med sine utviklings- og innovasjonsprosjekter. Vi jobber med alle typer offentlige støtteordninger for forskning, utvikling og innovasjon. Vi liker Skattefunn godt, fordi ordningen er forenklet og godt tilrettelagt for å støtte den utviklingen som faktisk foregår i bedriftene Det melder Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. Tilskuddsordningen Distriktsmobilisering rettes mot aktiviteter som skal mobilisere kriserammede bedrifter i distriktene til etablerte støtteordninger for utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø samt til koronakrisetiltak. Blant tiltakene det er innvilget støtte til er digitale møter som skal koble bedrifter sammen.

Forholdet til andre støtteordninger. Kumulering av støtte. Bedrifter som søker om lån under ordningen, skal opplyse finansforetaket om bedriften har blitt tildelt statsstøtte i medhold av støtteordning for lån til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser og statlig garantiordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse DNB har avdekket at flere kunder utnytter statens støtteordninger for bedrifter rammet av koronatiltakene. Totalt har banken og politiet anmeldt ti slike saker som til sammen gjelder støtte på. Statens støtteordninger klarer ikke å fange opp alle utfordringer lokale bedrifter har fått som en konsekvens av nasjonale og/eller kommunale pålegg. For å bøte på denne urettferdigheten vedtok Formannskapet i Kvæfjord på møtet 11.05.2020 å overfør Vil at bedrifter skal kunne søke om krisehjelp uken etter påske. Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall på grunn av coronakrisen skal få kompensasjon fra staten, foreslår regjeringe For mange små og mellomstore bedrifter vil statens støtteordninger være en absolutt nødvendighet for videre drift, spesielt for de virksomhetene som er pålagt å stenge og der driften har stoppet helt opp. Dessverre vil oppstartsbedrifter uten omsetning og/eller med et negativt driftsresultat i 2019, falle utenfor begge de ordningene vi her har gjennomgått

Støtteordninger for nystartet bedrift – hvilke

Støtteordninger for næringsutvikling i koronatider. Bedrifter kan søke - enten alene eller i samarbeid med andre - om støtte til å gjennomføre en opplæringsplan for ansatte. Søknadsfrist var 23. april, og det er ikke mulig å fremme søknader nå Bedrifter slipper å betale moms og forskuddsskatt ved fristen i april. Momssatsen for blant annet persontransport og hotellovernattinger reduseres fra 12 til 8 prosent DNB har avdekket at flere kunder utnytter statens støtteordninger for bedrifter rammet av koronatiltakene. Totalt har banken og politiet anmeldt ti slike saker som til sammen gjelder støtte på 5,7 millioner kroner Han viser til at lavere renter, støtteordninger for næringsliv og permitterte, samt kompensasjon for kommunesektoren, har bidratt til å holde oppe etterspørselen i 2020. - Samtidig forventer vi i våre prognoser at mange bedrifter strammer inn livreimen, i tillegg til at kostnadene kommunene har knyttet til Covid-19 er ujevnt fordelt, slik at noen må redusere investeringene Støtteordninger for reiselivsnæringen ut året . Bedrifter i Troms og Finnmark kan søke på ordningen for reiselivsnæringen, en ordning som gjelder ut året. Politikk. Bjørn Magne Solvik. Publisert : 20.10.2020 20:00. Tirsdag ettermiddag inviterte næringsminister Iselin Nybø (V) til pressekonferanse

Støtteordninger for næringslivet. Reiselivet har også ei egen støtteordning med søknadsfrist 30. april. Her kan destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter o.l. søke om støtte til utviklingstiltak Så mange lokale bedrifter har gått konkurs i koronatiden - kunne vært enda flere uten nødhjelp Artikkeltags. Lokale I mars ble det spådd et konkursras, det kom aldri. Grunnen kan være gode støtteordninger mener eksperter. I mars ble det spådd et konkursras, det kom aldri. Grunnen kan være gode støtteordninger mener. Mange bedrifter rammes av nedstengingen av samfunnet i kjølvannet av koronaviruset. Uavhengig av om bedriften pålegges stans, om produksjonskapasiteten går ned grunnet smitte eller karantene, eller kundene rett og slett avbestiller eller uteblir, så forsvinner inntektene og likviditeten rammes hardt. Vi ser nærmere på de vedtatte og foreslåtte tiltakspakken NHO ber om brede støtteordninger til koronarammede bedrifter 500 Støtteordningene for reiselivet og andre koronarammede bedrifter må ikke bli for snevre, advarer NHO. Til toppen NT 24 utgis i samarbeid mellom Namdalsavisa og Trønder-Avisa; Trønder-Avisa, Postboks 2590, 7738 Steinkjer; Namdalsavisa, Søren Thornæs veg 10, 7800 Namsos Startsiden.no gir deg rask og enkel tilgang til kvalitetsinnhold på internett

Økonomiske støtteordninger: Altinn Her finner du en oversikt over mange støtteordninger ; Forskningsrådet Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling. Raskere og rimeligere mulighet til å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. Støtteordninger / Virkemidle REGJERINGENS STØTTEORDNINGER FOR BEDRIFTER - OPPFØLING - NYE ENDRINGER. OPPDATERING regjeringsens støtteordning for bedrifter. Hva nå for mindre AS, Enkeltpersonforetak og Frilansere i krise? Permitteringer, sykmeldinger og inntektsfrafall

Støtteordninger . Del: 6. mai Regjeringen forslår en ny kompensasjonsordning for mediene. Det foreslås en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Alle bedrifter kan fra og med 20. april søke om kompensasjon, såfremt de oppfyller følgende kritereier I slutten av juni og begynnelsen av juli trer også en rekke støtteordninger til næringslivet i kraft: lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb, redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni, og en forlengelse av kompensasjonsordningen for bedrifter til og med august Søke støtte til ny virksomhet? Ta en titt på noen av ordningene her. I flere kommuner er det mulighet for å søke om etablererstøtte dersom du skal starte opp ny virksomhet. Lurer du på hvilke støtteordninger din kommune har, kan du kontakte oss i Næringshagen eller næringsapparatet i din kommune. I tillegg er det mul

Ny rapport: Virkemidler for verdiskaping - DNB NyheterHemmelighet bak suksess outsourcing

Hvilke bedrifter får støtte. Beløpsmessige rammer og avgrensninger. Beløpssgrenser. Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende Stipendportalen.no - Alle stipender, legater og støtteordninger i Norge. Få tilskudd til ditt prosjekt eller stipend til din utdanning Nærings ph.d er en støtteordning for bedrifter som ønsker å styrke sin forsknings- og utviklingsaktivitet gjennom et doktorgradsprosjekt. Prosjektet skal være relevant for bedriften og utføres av en ansatt i samarbeid med et universitet eller en høgskole Fra 01.01.03 kan alle skattepliktige bedrifter nyte godt av SkatteFUNN-ordningen. Fradragene gjelder utgifter til forskning og utvikling. De store bedriftene får 18 prosent fradrag på skatten, mens små og mellomstore (SMB) får 20 prosent

Trenger du vekstkapital? | SpareBank 1 Østfold AkershusSolstrøm fra gårdsbruk i Vestfold? - Grønt Fagsenter

Video: Støtteordninger for deg som skal starte bedrift - DNB Nyhete

Støtteordninger Spillemidler til utstyr Aktivitetsstipend NIF støtte allidrett Gjensidigestiftelsen Stiftelsen Dam Aktiv familie Støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag. Vi vet at klubbdrift i Husk også å søke bedrifter i ditt lokalmiljø Det har ført til rekordstor bruk av støtteordninger for innovasjon og omstilling, som den nevnte ordningen for IPN (Innovasjonsprosjekter for næringslivet). Men årets bevilgning er altså brukt opp, og alle bedrifter som søker om støtte til innovasjonsprosjekter får avslag resten av året, med mindre Forskningsrådet tildeles mer penger Eksportteamet som denne uken har besøkt bedrifter i Vestfold og Buskerud. F.v. Kristine Bugge Lie, kundeansvarlig i GIEK Kredittforsikring, Atle Bjørkheim, kundeansvarlig for industri i GIEK, Jostein Djupvik, leder for prosjektavd. hos Eksportkreditt og seniorrådgiver Marion Emilsen i Innovasjon Norge, distriktskontoret for Buskerud og Vestfold Regjeringen foreslår at «kontantstøtten» til korona-rammede bedrifter kan gi opp til 30 millioner kroner per bedrift. LO-lederen er bekymret for at useriøse bedrifter vil utnytte ordningen Alle bedrifter som mottar skatte-/avgiftslettelser må rapportere dette til Skatteetaten. De som får innvilget skatte og/eller avgiftsfritak eller reduksjon over 500 000 euro (tilsvarende kr 4 887 400) Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg

Tilskudd og støtteordninger Circle

 1. Det finnes mange forskjellige virkemidler og støtteordninger for norske eksportbedrifter, gjennom ulike statlige organisasjoner. Så mange virkemidler er det at det kan være vanskelig for bedriftsledere å ha oversikten. Det er årsaken til at fire av virkemiddelorganisasjonene nå har satt sammen et eksportteam som i løpet av noen måneder skal besøke bedrifter over hele Norge
 2. HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere. Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 100 ansatte, så må en bedrift ha et internkontrollsystem. Internkontroll for bedrifter med én ansatt. Også enkeltforetak med én ansatt og AS med kun én arbeidende aksjonær vil ha krav til et internkontrollsystem
 3. Andre bedrifter. Disse kan få en kompensasjon etter følgende utregning: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - 10.000) x 80% Ordningen vil gjelde bredt, men ha noen unntak, blant annet finansbransjen, olje og gass, selskaper under andre støtteordninger (som private barnehager og flyselskaper), foretak uten ansatte eller som er under konkursbehandling
 4. Regjeringen vurderer også om nyoppstartede bedrifter skal innlemmes i ordningen. Utvidelse av ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Svalbard er omfattet av ordningen. Fakta: Andre korona-støtteordninger for reiselive
 5. Støtteordningene for reiselivet og andre koronarammede bedrifter må ikke bli for snevre, advarer NHO. - Vi må ha støtteordninger som gjelder i bredden. Hvis de
 6. Tiltak/støtteordninger som kan stimulere lærebedrifter i Nordland til å senke terskelen/redusere risikoen ved å ta inn lærlinger og lærekandidater. Godkjente lærebedrifter som signerer lærekontrakt eller opplæringskontrakt for kandidater med ungdomsrett kan søke om økt støtte. Det forutsettes signert kontrakt innen 1. desember

Finansiering og støtteordninger - DN

Fag; Myndighetenes koronatiltak for næringslivet. Oversikt over koronatiltakene ordnet etter type tiltak og status Bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å videreutvikle en innovasjonsidé til å bli et forskningsprosjekt. Løpende. Inntil 200.000 kroner, men ikke mer enn 75 % av budsjetterte prosjektkostnader. Næringsutvikling i distriktskommuner. Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktøre. 22.

Støtteordninger for næringsliv - Viken fylkeskommun

 1. Norges forskningsråd støtteordninger for bedrifter som bruker forskning og utvikling (FoU) eller planlegger å kommersialisere nye produkter og løsninger. Ventureselskap investerer (venture capital) i start-ups/bedrifter som er i etableringsfasen; Business Angels private investorer som tilbyr risikokapital til små bedrifter
 2. Fond og støtteordninger bedriften kan søke p Inderøy Utvikling SA ble stiftet våren 2019, og er et næringsforum for bedrifter registrert i Inderøy kommune eller med næringsvirksomhet her. Forumet er organisert som et samvirkeforetak, og eies av medlemsbedriftene. Kontakt. Inderøy Utvikling SA Vennavegen 5
 3. Støtteordninger. Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger. Altinn har samlet en oversikt over disse. Les mer på Altinn sine nettsider. Miljøsertifisering. Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar ansvar for miljø og bærekraft
 4. I løpet av dager ble en helt ny ordning for korona-kompensasjon til bedrifter stablet på bena, Finans Norge har mottatt opplysninger fra Næringsdepartementet om at statens støtteordninger til næringslivet kan kombineres uavkortet og samtidig
 5. En gjenganger er at mange bedrifter synes det er svært kronglete og komplisert å søke på støtteordninger, som fører til at de ofte må hyre inn eksterne spesialister i søknadsskriving. - Mange bedrifter, slik som hjørnestensbedriften Normeka i Aurskog-Høland, trenger hele tiden å utvikle sine produkter for å hevde seg i tøff konkurranse med utenlandske bedrifter
 6. Støtteordningene for reiselivet og andre koronarammede bedrifter må ikke bli for snevre, advarer NHO. Til toppen Ticogården, Åkersgt. 4, Postboks 43, 6600 Sunndalsør

Bedrift Enov

Støtteordninger til næringslivet I forbindelse med koronasituasjonen og dertil nedstenging av mange samfunnsfunksjoner er det mange bedrifter som står overfor ulike og krevende situasjoner. Hustadvika kommune vil her gi en oversikt over noen av de støtteordninger og tiltak nasjonale og regionale myndigheter har innført rettet mot bedrifter/næringsliv Andre støtteordninger. Det finnes ulike støtteordninger for bedrifter i etablerings- og utviklingsfaser. Vekst i Grenland og Etablererkontoret kan gi deg informasjon om hva som kan være aktuelt for deg å søke på. Inkubatoren Proventia er lokalisert i Herøya Industripark og på Klosterøya

Kan det gis offentlig støtte i forbindelse med corona

Korona-berørte bedrifter kan få gratis bistand. Bedrifter som er ramma av koronapandemien kan få hjelp og bistand, uten krav til egenandel. SIVA-partnerne i Buskerud strekker ut en hånd, i samarbeid med Viken fylkeskommune, for å bistå de som trenger ekstra støtte. Bedrifter kan få inntil 5 timer uten kostnad Støtteordninger. Nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen for næringslivet. Nasjonale og regionale økonomiske støtteordninger for næringsliv og bedrifter. Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbrudde Oversikt over økonomiske støtteordinger for næringslivet/bedrifter for forskjellinge aktører i Hallingdal. For mer informasjon. Næringslivet er berørt av korona-situasjonen, også i Flå. Det er flere forskjellige støtteordninger som er vedtatt av stortinget

Hvilke støtteordninger og muligheter finnes for din bedrift

 1. dre enn kr 60.000 i omsetning siste regnskapsår (2019)* Bedrifter som ikke søker refusjon av husleie gjennom statlig ordninger. Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter *Gjelder ikke bedrifter registrert i 2020
 2. st 40 prosent av omsetningen, inntil 70 prosent kompensasjon for faste utgifter
 3. Alle bedrifter behandles likt uansett medlemskap i næringsforening. Kopparn Utvikling AS forestår tildeling av støtte. Dette er en midlertidig ordninger som avvikles når den negative effekten av Corona-krisen avtar. Ordinære utviklingsprosjekt faller ikke inn under denne ordningen, og henvises til andre nasjonale og regionale støtteordninger
 4. Matfestivalene frykter for fremtiden. Små og store aktører innen mat- og drikkefestivaler fortviler over at de ikke kommer inn under Regjeringens kompensasjonsordninger
 5. ister Monica Mæland
 6. - Flere støtteordninger. Hvilke bedrifter som kan få støtte gjennom kompensasjonsordningen er definert i loven om « midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» som ble vedtatt i Stortinget i april. LES OGSÅ: Laksearvingens eiendomsselskap fikk krisehjelp - gjør helomvendin
 7. 1. januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, og planleggingen av implementeringen er godt i gang. En viktig side ved programmet, som heter Horizon 2020, er at samarbeidet mellom det offentlige

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

 1. st 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, vil få kompensasjon fra staten
 2. Bedrifter som søker om lån under ordningen, skal opplyse finansforetaket om bedriften tidligere har blitt tildelt statsstøtte i medhold av andre støtteordninger eller enkelttildelinger notifisert til og godkjent av EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), eller i medhold av Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen)
 3. Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet. Nye muligheter og satsningsområder kommer stadig til og det er krevende for bedrifter å stadig holde seg oppdatert - selv om de tidligere har søkt og fått midler. Vi har derfor samlet Innovasjon
 4. st fem prosent økt årlig omsetning for næringslivet og støtteordninger for huseierne som ingen eller lavere eiendomsskatt. Det er blant målene i Gamlebyen-visjonen foreningene i bydelen har tatt initiativet til
 5. Smart Energi har tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø. Dette gjør at vi kan tilby skreddersydde kraftavtaler. For å finne best mulig avtale for din bedrift, anbefaler vi at du snakker med en av våre erfarne rådgivere
 6. Bedrifter, må selv forberede seg og eksempelvis få fram nødvendig informasjon fra regnskapsfører og snakke med banken sin, sier de to. Det konkrete hjelpebehovet avklares mellom hjelpeteamet og den enkelte bedrift, men består i utgangspunktet av: bistand til å levere søknader til ulike støtteordninger; rådgivnin
Sorgenfri som brobygger i Trondheim Pepperkakeby

Rammet av koronaviruset? Dette har du rett på når du

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal gjøre det lettere å finne frem i jungelen av støtteordninger til næringslivet. Alle bedrifter skal kunne starte søknadsprosessen til pengestøtte i en ny, digital portal. - Skal næringslivet lykkes med å skape lønnsomme arbeidsplasser trenger vi støtteordninger til forsknin

Slik navigerer du i jungelen av nordiske krisepakkerØnsker mer forskning og utvikling - NCE Systems EngineeringInnovasjon i offentlig sektor med bedriftene som motorNyttig informasjon - ÅkpBemanningsbyrå | Kristiansand | Riktig bemanning
 • Tanzschule höxter kinder.
 • Yamaha fz1 technische daten 0 100.
 • Refill saccosekk.
 • Kjekt å ha tvnorge.
 • Plejaden esoterik.
 • Hvorfor vil du bli leder.
 • Grip teksten vg1 oppsummeringsspørsmål side 160.
 • City legesenter drammen åpningstider.
 • Sperre innkommende anrop fasttelefon.
 • Winnie the pooh characters mental disorders.
 • Leie hytte åremål sverige.
 • Marcus gunnarsen sitt telefonnummer.
 • Single wohnung neustadt an der weinstraße.
 • Banan split.
 • Oksegryte trine.
 • Hvordan leve med hjertestarter.
 • Sunn mat i new york.
 • Norsk whippet klubb.
 • Mondscheinkrankheit stammbaum.
 • Brennevin typer.
 • Gaumenzäpfchen schief halsschmerzen.
 • B menneske engelsk.
 • Seksuelle overgrep senskader.
 • Langhelg med barn.
 • Supernatural death song.
 • Deksel huawei p9.
 • Kingpin 10 vs 13.
 • Audi q7 pris.
 • China garden moss meny.
 • Ungdomsspråk idag.
 • Gratis fysioterapi diagnoser.
 • Monopol kryssord.
 • Hulk hogan tot.
 • Kolossal blekksprut.
 • Svalbard gruve 3.
 • Arthropathie finger.
 • Miljøterapi gunderson.
 • Burn logo.
 • Ford ranger feil.
 • Boston marathon bombing movie.
 • Find wow char.