Home

Jødedom og hinduisme sammenligning

Jødedommen og hinduismen [2] Brukernes anmeldelser. 07.05.2012. Skrevet av Elev på Vg1. bra tekst, lærtte litt mer en det je kunne fra før av. tusen takk. 02.12.2012. Skrevet av Elev i 9. klasse. Denne var til stor hjelp i 10 klasse. Brukere som har lastet ned Jødedommen og hinduismen, har også lastet ne De eldste av de større religionene, hinduismen og jødedommen, er ikke misjonerende universalreligioner og har derfor i liten grad spredt seg utenom henholdsvis det jødiske folk og India. 94 % av verdens hinduer bor i India. Når hinduismen likevel er såpass stor, kommer det først og fremst av stor befolkningsvekst i India

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn på mennesket? Jødedommen: Jødene ser på mennesket som skapt i Guds bilde, men det behøver ikke så se ut som Gud. Alle mennesker har en guddommelig gnist i seg, og muligheten til å leve et godt liv Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han. Hva er likheter og forskjeller mellom hinduismen og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud og gudene, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 2 fra Møte med andre religioner og livssyn Sammenligning med andre religioner. Hva er særpreg og fellestrekk i trospraktiseringen mellom hindusime og andre religioner? Dette er et omfattende spørsmål. Et særtrekk ved hinduismen er vektleggingen av handlinger i stede for tro. Særlig blir dette synlig om en sammenligner hinduismen med jødedom og kristendom

Jødedommen og hinduismen - Studienett

Jødedommen er en monoteistisk religion som har sitt utspring i Midtøsten. Troen på én Gud, og forholdet mellom denne guden og det jødiske folket, er det sentrale prinsippet. Ifølge tekstene i Den hebraiske bibel, Tanakh, begynner jødenes historie med utvelgelsen av Abraham og inngåelsen av en pakt mellom Gud (JHVH) og Abrahams etterkommere Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese.

Hva er likheter og forskjeller mellom jødedommenog kristendommen med tanke på verden og universet, synet på Jesus, menneskesynet, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn Jødedommen og kristendommen er to abrahamittiske religionar med mange likskaper, men òg skilnader, innan både teologi og utøving.. Kristendommen skilde seg ut frå jødedommen i hundreåret etter at Herodes den store døydde. Den nye religionen tok med seg heilage skrifter, grunnleggjande læresetningar som monoteisme, trua på ein frelsande messias, og tilbedingsrituale, med mellom anna. Noen likheter mellom buddhismen og hinduismen: Gjenfødelse og karma . Etter døden fødes man igjen, i hvilken kropp kommer ann på hvordan du har oppført deg Samfunnet før individet . Til untak fra mange monoteistiske religioner fokuserer buddhismen og hinduismen mer på din rolle i samfunnet framfor din rolle i ditt eget liv

Religion og etikk - Religionenes utbredelse - NDL

I jødedom, islam og hinduisme er tradisjonelt alle forventet å ha heterosex innenfor ekteskapets rammer, mens i buddhisme og kristendom er i utgangspunktet livslang seksuell avholdenhet opprinnelig idealet. Det er samtidig store variasjoner innad i de ulike religiøse tradisjonene, både historisk og i dag. For eksempel er ulike former for likekjønnet sex samtidig både fordømt og godtatt. I hinduismen betyr derfor frelse egentlig det samme som å bryte ut av rekken av gjenfødelser. Det kalles moksha. Hinduer kan ha litt forskjellige oppfatninger av hva frelser egentlig er, og snakker heller om hva den ikke er. En utbredt forestilling er at den personlige sjelen (atman) blir ett med verdenssjelen Brahman Jødedommen bygger på en lang tradition, som går tilbage til patriarken Abraham i Det Gamle Testamente. Religionen begyndte med et løfte fra Gud til Abraham, om at han og hans efterkommere - egentlig israelitterne - skulle kaldes Guds udvalgte folk, og at han ville give dem Israel, det daværende Kana'ans land

Hinduismen er den eldste religionen av våre verdensreligioner og den oppsto 2500 år f.Kr, og du kan finne deler av denne religionen i mange andre religioner som f.eks. Buddhismen. Hinduismen er veldig ulik fra kristendommen, jødedommen og islam, for i de tre religionene er det bare en gud, mens i Hinduismen er det veldig mange guder Sammenligning Med andre ord er Gud og synet på Gud ganske forskjellig fra Buddhismen og jødedommen. Jødenes mening om Gud er at han er det fantastiske og hellige som har skapt alt godt på jord. Han har hjulpet mennesker og åpenbart seg for noen få av sine profeter Jødedommen er den eldste av de tre store verdensreligionene: Jødedom, islam og kristendom. Jesus og hans disipler var jøder. Derfor sier religionsforskere at både kristendom og islam bygger på jødedommen. Du kan godt si at islam og kristendom slekter på jødedommen, det er da ikke rart at de tre religionene har mye til felles Hinduismen har svar på alle spørsmål kristendommen ikke kan besvare uten å støtte seg til vi har jo Gud. Gud brukes til å forklare absolutt alt, uansett om det er så utrolig, vanvittig, sinnsykt og vilt umulig fysisk sett. Men så tenker du sikkert: Kristendommen har vel kanskje svar på spørsmål h..

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India. Av sine egne kalles hinduismen Sanatana Dharma som betyr den evige veien. Hinduismen er ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger En fagartikkel om de vanligste ritualene i jødedommen. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Religion og etikk. Religion og livssyn. Jødedommen . Jødedom - høytider og helligdager. Fagstoff. Jødedom - høytider og helligdager. Å delta i årets religiøse fester er en viktig del av det å praktisere jødedommen, og viktig i jødisk. Både jødedom, kristendom og islam har sitt utspring i Midtøsten. De er alle barn av Abraham, altså tror de at de har samme stamfar. Islam er den yngste av disse religionene, og oppsto på 600 tallet, og ser på seg selv som en slags fortsettelse av jødedommen og kristendommen I denne delen ser man på kristendom og hinduisme. Sammenligning med hinduistisk bhakti At det er en vesensforskjell mellom hinduistisk og kristen gudstro har vi sett i avsnittet om «to slag religion». Hinduismen er for det meste panteistisk, mens kristendommen er monoteistisk Jødedommen og Buddhismen Noen likheter? Jødedommen Innhold Buddhismen Definisjon på en jøde 14 millioner jøder USA og Israel Omfatter flere retninger Jøder i Norge Jødedommen Buddhismen Sammenligning mellom religionene Oppsummering Ferdig - kilder 550 millioner buddhister Østli

SpeedWalcott: Skal sammenligne Jødedommen og Islam, og jeg lurer på om noen kan hjelpe meg litt. Du må faktisk lese og gjøre deg opp en mening. Kanskje vil du bli overrasket over store likheter innen spesielle retninger innenfor jødedommen og islam - og jeg tenker da på religiøse praksiser og utøvelser/leveregle Ifølge hinduene er hinduismen mer enn en tro. Å være hindu er en måte å leve på. Hinduene kaller egen religion for Sanatana Dharma - den evige lov og plikt. Her er en kort innføring i. Sex og hinduisme. I hinduismen har også gudene et sexliv. Blant annet kan guden Shiva kan elske gudinnen Parvati gjennom flere tidsaldre. Gudene Shiva og Parvati,.

Forskjeller og likheter mellom Buddhisme og Hinduisme

Hinduismen skiller seg ut fra de andre verdensreligionene ved ikke å ha en grunnlegger eller en «fødselsdato». I stedet vokste religionen frem bit for bit da en rekke indiske kulturer, tradisjoner og trosretninger smeltet sammen for 2000-2500 år siden De synge salmer sammen med de andre når de er i kirken. Hvor:De ber over alt, Tomt Hinduismen Hinduismen Hvordan: Som oftes ber hinduister for seg selv, bønn og lovprisning (takknemelighet) faller sammen. Kan også bes sammen, gjennom sang. AUM er en bønn og en sang som hinduistene sier mens de ber. Dette er den viktigste mantraen deres

Jødedom. Regler beskrevet i Hinduisme. 20- 30 prosent av hinduene lever som vegetarianere, og det er ulikt syn på kjøttspising, men de spiser normalt ikke kjøtt på grunn av stor respekt for alt levende. Noen spiser egg, fisk og kjøtt, men ikke kuer da de er hellige og symboliserer liv og rikdom. Alkohol forbudt Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk Det er gjerne «de fem store»; buddhisme, hinduisme, islam, jødedom og kristendom, som i lærebøker har vært betegnet og stadig betegnes som «verdensreligioner».¹ Samtidig er det elementer ved lærebøkene som «regionaliserer» disse religionene, som i motsetning til å gjøre dem til «verdensreligioner» fester dem til visse deler av verden

til nynorsk. 3. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen.Trosprinsippene og historien til jødedommen danner hoveddelen av grunnstammen til de abrahamittiske religionene, innbefattet kristendommen og islam (med avledede religion bahai).Den hebraiske Bibelen, Tanákh, er delt inn i tre skrifter, Toraen (Loven. Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene.. Jødedommen er ikke bare jødenes religiøse kultur, men også moderreligionen for kristendommen. Faktisk danner trosprinsippene og historien til jødedommen også hoveddelen av grunnstammen til alle de abrahamittiske religionene, innbefattet kristendommen og islam

Sammenligning mellom jødedommen og de fire andre verdensreligionene Til felles har Islam og jødedommen at begge har bildeforbud, og mener strengt at man ikke skal lage noe bilde av Gud. Buddhismen, hinduismen og kristendommen aksepterer derimot bilder av Gud(ene), men kristendommen mener man ikke skal sette et kjønn på sin Gud Jødisk tro, praksis, og liv, slik den praktiseres i Norge og resten av verden . Les om jødiske regler, livsløpet, hellige tekster og jødiske gudstjenester Islam og jødedommen er strenge monoteistiske religioner, der avbildning av gudene ikke er tillat, og blir sett på som blasfemi. Men Gud er en personlig Gud som kan bli tilbedt, slik som gudene i hinduismen. Som guden i Jødedommen, Islam og Kristendommen, er Brahma universets skaper, han er evig, har alltid vært, skal alltid være Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen.. Disse religionene omfatter jødedom, kristendom og islam.Også mandeismen og bahai bygger til dels på disse tradisjonene Oversiktsartikkel om hinduismen. Historie Ulike retninger innen hinduismen Lære Ritualer og kult Den religiøse erfaring De hellige tekstene De religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Hva er egentlig hinduisme? Indias første statsminister sa en gang at: Hinduism is [] all things to all men

Likheter og forskjeller mellom hinduismen og kristendommen

Hinduismen er en religion med flere forskjellige og svært gamle røtter. Én av røttene går tilbake til Indussivilisasjonen, en gammel sivilisasjon med byer, handel og statsledelse som eksisterte i perioden 3000-1700 f.Kr. og strakte seg langs elva Indus i dagens Pakistan og østover langt inn i dagens India Kosher - hva betyr det? Må en rabbiner velsigne maten? Nei, kosher er faktisk hebraisk for ordet passende, og beskriver den maten som er passende for en jøde å spise. Regler, regler Reglene for hva som er ansett som passende å spise kommer fra Toraen, hvor mat og drikke har en sentral plass, som det også har i dagens jødedom, I denne artikkelen vil du få vite hvordan Tora. Hinduismens musikk er mye brukt og noe av musikken blir spilt eller sunget for å ære gudene.Hinduene synger religiøse sanger i sermonier i tempelet, på festivaler og i hjemmet. Musikken blir spilt når de har forsamlinger eller når de mediterer eller tilber.Gamle Vediske tekster blir sunget( ikke lest) i utdrag fra mange forskjellige dikt som f.eks. heltediktet Ramayana Fagartikler om hinduismen: Hinduismen - en oversikt. Artikler om hinduismen: Hvem har rett til å definere hinduismen? Yoga - helsefremmende eksport, eller indisk soft power? Pilegrimsreise i Ujjain Fra hinduismekritiker til hindunasjonalistenes yndling Kampen om den hellige ku Et romvesen og en superheltguru setter ytringsfriheten i India på prøve Myter blir vitenskap for indisk

Hinduismen: Trospraktisering og rituelle skikker i hinduisme

 1. Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger
 2. Jødedom. Buddhisme. Hinduisme. Kalendere og tidsregning. Livssyn. Kjønn og IKT. Verdispørsmål. Etisk tenking. Det gamle- og Det nye testamentet. Kirkehistorie. Kristen tro og etikk. Høytider og ulike menigheter. For læreren. Vi i verden 5. Vi i verden 6. Vi i verden 7. Hinduisme.
 3. Sammenligning av «Gunnlaug Ormstunge» og «Aldo Monrad Veda er en tekstgruppe som i alle retninger innenfor hinduismen regnes som åpenbarte tekster fra Gud og dermed hellig. Omtrent 1200 år f.v.t. hadde vedisk tro fått mange tilhengere i India Sammenligning av sammensatte tekster
 4. Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise
 5. I motsetning til kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen, har den ikke fått sitt eget kapittel. - Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget at jødedommen, en av de fem verdensreligionene, nesten ikke er nevnt i boken som vi bruker i undervisningen, sier Marte Breivik, lærer i religion og etikk ved Kongsskogen videregående skole i Oslo
religion

Jødedom. Kinesisk folkereligion. Kinesisk folkereligion. Hinduisme. Hinduisme. Islam. Islam. Kristendom. Kristendom. Penger og økonomi Teknologi Reise Religion. Nye religioner Jødedom Kinesisk folkereligion Buddhisme Hinduisme Islam Kristendom Hva er ideolog Hinduisme regnes som en av verdensreligionene, med opp mot en milliard tilhengere. Det dreier seg egentlig om et konglomerat av forskjellige religiøse tradisjoner, der det er store innbyrdes forskjeller. De aller fleste hinduer respekterer de vediske skriftene, men det er mange ulike tolkninger av dem. Hinduismen regnes gjerne som den eldste levende religionen Om samlingen. Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVe-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere Avd. for lærerutdanning).. Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen; Jødedom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller; drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjo Ideelt skal et hindutempel være firkantet og bygget i stein. Steinmaterialet skal sikre at guddommen alltid er der. Den firkantete formen er et bilde på verden og dens fire himmelretninger. I følge hindumytologi, foretrekker gudene å bo på fjell og i huler. Tempelet skal derfor minne om et fjell

Bokstavelig en sønn av Gud og Jesus kan derfor ikke være sønn av Allah: Treenigheten: Én gud i tre personer, Fader, Sønn og Den hellige ånd: Faderen, Jesus og Maria: Ordet: Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Joh 1,14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt os Hver Jødedom Og Kristendom Sammenligning Samling. I dag er i kristendommen, likhet med strste av verdens religioner. img. Under samme himmel 3 Elevbok by Cappelen Damm - issu Det var litt forvirrende til islam, kristendom og jødedom plutselig kom inn i bildet når det kommer til sammenligningen mellom hinduisme og buddhisme. Donald 12. desember 2010 kl 22:40 # Nirvana er slutten, er frigjøringen av rebirths, selv i den muslimske læren Nirvana det endelige målet

jødedom - Store norske leksiko

I kristendom, islam og jødedom er det ofte slik at man har et gitt sett av regler (som til syvende og sist er Guds ord) som sier noe om hva du ikke skal. Tenk på de ti bud: «du skal ikke». Det er en god del variasjoner innen disse tre religionene, og det er nok bare islam som har et «bud» som sier «du skal ikke ruse deg» altså alt som gir rusfølelse er forbudt Vivo 1-2 består av 7 kapitler: filosofi og etikk, jødedom, kristendom, islam, livssyn, hinduisme og buddhisme. Pris 265,00. Legg i handlekurv Hvert kapittel er delt i to deler. Religionskapitlene har én del med fortellinger og én del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en. Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam

 1. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om hinduisme og hinduer og mer enn 1200 andre emner
 2. Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag
 3. Jødedom Islam - Jødedommens historie og mangfold s. 115 - Islams historie og mangfold s. 129 - Gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag - Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedomme
 4. Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag

Sammenligning mellom kristendom og religionene i synet på frelsen. Hvis vi ser på buddhismen og hinduismen i sin helhet, blir nok hovedinntrykket at disse ikke er nådereligioner. Buddha viste menneskene hvordan de skulle gå vegen til frelse uten hjelp av noen Gud greit og hva som ikke er greit. Sammenligning. Vi finner kanskje flest fellestrekk hos jødedommen og islam: begge praktiserer et bildeforbud av mennesker, og skaper bilder på sin egen måte, ved hjelp av en rik Men ikke alle - i hinduismen er kanon åpen, og det er fortsat

Likheter og forskjeller mellom jødedommen og kristendommen

 1. hinduisme - en hindu - et tempel jødedom - en jøde - en synagoge humanisme - en humanist RELIGION: En person praktiserer en og går i et for å utøve sin religion. KRISTENDOM: mennesker praktiserer og går i for å utøve sin tro. De viktigste retningene av er og protestantisme. Personene som tilhører disse retningene kalles og . ISLAM
 2. 6. trinn. Jødedom; Buddhisme; Etikk og filosofi; Hinduisme; Islam; Om Du og jeg 5-7; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside
 3. Her kunne Rama og folkene hans gå over for å sloss med Ravana. Det ble en voldsom kamp. Rama vant, og Sita ble fri. Da de kom tilbake til skogen, fikk de vite at de kunne reise hjem. Folket i Koshala var så glade over at prinsen Rama kom tilbake. De jublet og satte oljelamper på alle hustakene og på veiene slik at hele byen skinte og glitret
 4. Her finner du aktiviteter som spørrekonkurranse om hinduisme og bingo om Midtøstenreligionene. Her er det stor variasjon, og alle forslagene har som mål å aktivisere elevene i faget. Jødedommen. Hinduismen. Undervisningsopplegg Muhammeds livsløp februar 2019 nynorsk
 5. I hinduismen vil det si at man kan bli gjenfødt i en av de øverste klassene, eller kanskje en gudeverden. I buddhismen må man følge levereglene og følge den åttedelte veien for å bryte ut av gjenfødelsene. Mange ber og mediterer for å oppnå nirvana, og så parinirvana. Av: Maren Sofi
 6. Hinduismen omfattet i 20anslagsvis 10millioner mennesker, og den har fortsatt sin største utbredelse på det indiske subkontinent. Hinduismen er mest utbredt i India og naboland som Nepal, Sri Lanka og . BufretLignendeGå til Demografi og utbredelse - Hinduismen er verdens tredje største religion med i overkant av en milliard tilhengere
 7. Sammenligning mellom kristendom og hinduisme i synet på Gud bilde. 22. jan 2018 I . med hinduismen buddhismen harderfor. bilde. Hinduismen og Islam - Studienett.no bilde. Smen har buddhismen derfor. Annet syn p hinduismen. bilde. Sammenligning av Buddhismen og Kristendommen by Camilla Kalager bilde

Samanlikning av jødedommen og kristendommen - Wikipedi

 1. Likheter mellom jødedommen og islam. Slektskap med kristendom og islam Jødedommen er den eldste av de tre store verdensreligionene: Det er også flere likheter mellom jødedom og islam Kanskje vil du bli overrasket over store likheter innen spesielle retninger innenfor jødedommen og islam og fortell oss hva som er forskjellen mellom
 2. Leder og tilsyn med den katolske kirke. hans autoritet blir helt avvist av protestanter, og blir av ortodokse sett på som først blant likestilte. Ortodokse og protestanter avviser pavens ufeilbarhet og pavelig overherredømme. N / A. Relaterte religioner: Islam, jødedom, Baha'i-tro: Buddhisme, Sikhisme og Jainism
 3. Men hinduismen har enkelte grunnleggende filosofiske forestillinger felles med de øvrige indiske religionene, først og fremst forestillingen om at mennesket er fanget i en lidelsesfylt rundgang av fødsel, død og gjenfødsel, at den moralske dynamikken, god eller ond , i enhver handling bestemmer hvor og under hvilke forhold man gjenfødes, og at målet for det religiøse liv er å oppnå.
 4. Jødedom. Islam. Hinduisme. Buddhisme. Ordbank. Temaer. Filosofi og etikk - Ungdomskultur og skjønnhetsidealer. Begrepet er hentet fra buddhisme og hinduisme. Selvet vil kunne utvikle seg gjennom mange liv. Ideen om karma, det at en persons handlinger avgjør skjebnen i den neste tilværelsen, er sentral
 5. Start studying KRLE prøve sammenlikning mellom ulike religioner og livssyn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Både Hinduismen og Buddhismen stammer fra India, Buddhismen er faktisk et utspring av Hinduismen, lik Kristendom fra Jødedom. Buddha som startet Buddhismen, Hinduismen har minst en million guder, men de er alle et symbol på verdenssjelen Brahma. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest Ordene religion og livssyn betegner ulike oppfatninger av grunnlaget for og meningen med livet og tilværelsen: Et livssyn er synet et menneske har på livet, mennesket, og rett og galt. En religion rommer i tillegg til tro også et livssyn, mens et livssyn ikke behøver å være religiøst Leveregler i hinduismen Mål Kunnskapsløftet etter 4. trinn mål for opplæringen er at leven skal kunne samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider. Konkrete mål i Vivo 3-4 elevene skal kunne • fortelle hva pudsja er • vite hva hinduene synes er viktig å.

likheter mellom buddhismen og hinduismen - Religion

 1. Religion. Hva er religion? Noen definerer det som tro, andre som overtro. Det finnes ingen universell definisjon av hva religion er. Ofte blir det forbundet med transendentale, spirituelle elementer satt i sosiokulturelle systemer designert ulike skikker, moral og etikk, verdenssyn, tekster, hellige steder, profetier, og organisasjoner
 2. - På den tida var det mye snakk om at man burde tenke mer globalt og gi elevene mer kjennskap til andre religioner enn de monoteistiske, som hinduismen, sier Heiene. Han understreker at Aschehoug gir skolene tilgang til ressurssider på nett som supplere papirboka. Her kan elevene også oppsøke mer informasjon og oppgaver om jødedommen
 3. I buddhismen og hinduismen er det mye strengere skiller på mann og kvinne enn i for eksempel kristendommen og islam Vi har også noen ulikheter. Ta en titt på dette: ULIKHETER: Hinduistene har jo guder, det har ikke buddhismen. Selv om hinduismen og buddhismen har gjenfødelse og karma, er det fremdeles ikke helt likt
 4. Samlaget - Rama og Sita. Med film. Samlaget - Cogito 5. Oppslag av sidene. Samlaget - Cogito 6. Oppslag av sidene. Samlaget - Cogito 5. Høytider i hinduismen; Hindu.dk - Info om guder ; VGNett - Info om Varanasi; CappelenDamm - Horisonter 9. Fakta. Himmel&Jord - Hinduisme for barn; Cappelen - I samme verden vg3. Fakta. Propaganda - Info om.
 5. Buddhismen og hinduisme. Religion i Tibet, Himalaya og Mongolia, asiatiske religioner, klima og hellige landskap i Tibet og Himalaya: Religionsvitenskap: Vladimir Tikhonov: 22857118: Buddhisme, koreansk religion, Korea: Koreastudier: Kathinka Frøystad: 22854790: Religion og politikk, hindunasjonalisme, ritualer på tvers av religioner: Sør.
 6. Verdensreligionene og livssynshumanisme study guide by kjellfjell includes 55 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades
 7. og ritualer som gjenspeiler den tros- og livssynstradisjon de selv tilhører eller møter i sitt lokalmil-jø. Ut fra prinsippet om lokal tilpasning kan enkelte kompetansemål fra hovedområdet kristendom og hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn forskyv es fra 1.-4. årstrinn til 5.-7. årstrinn

sex og religion - Store norske leksiko

Jødedom. Buddhisme. Hinduisme. Kalendrar og tidsrekning. Livssyn. Kjønn og IKT. Verdispørsmål. Etisk tenking. Det gamle- og Det nye testamentet. Kyrkjehistorie. Kristen tru og etikk. Høgtider og ulike kyrkjelydar. For læraren. Vi i verda 5. Vi i verda 6. Vi i verda 7. Hinduisme. Spill deg til kunnskap og sett kunnskapen på spill! PRØV NYE GRUBLE.NET; 5 rette; For nettbrett; Grubliser; Geografi; Matematikk; Nors Undervisningsprogram for grunnskolen og videregående skoler. Nyeste episoder 1993 1991 1988 1984 1983 1982 1981 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1966 1965 1964 1962 Treffpunk Vivo 3-4 består av kapitlene filosofi og etikk, jødedom, kristendom, islam, livssyn, hinduisme og buddhisme. Pris 385,00. Legg i handlekurv Hvert kapittel er delt i to deler. Religions kapitlene har én del med fortellinger og én del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en. Du og jeg 4, s.6 38 39 Jødedom samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider Verdt å vite om jødedommen, Charlottes dagbok og ulike klipp på nrk super om jødedommen. Samtale om filmene. Spise epler dyppet i honning og ønske hverandre et søtt nytt år

HinduismeBuddhismeBloggen: Oppgave 2 - Hinduismen og

Jødedom er jødenes religion og kultur. Begrepet brukes av «jøder om hele jødenes tradisjon, fra de tidligste tider til i dag. I forskningslitteraturen brukes oftest betegnelsen israelittisk religion før eksilet i Babylonia (586-538 f.v.t.) og jødedom etter den tid.» (Bente Groth 2012) Groth, Bente (2012): «Jødedom» Islam bygger igjen på jødedom og kristendom da den er den yngste av de tre religioner. Her er noen få men ikke uvesentlige punkter som underbygger likheten. * Islam og kristendommen har mange felles stamfedre. Abraham er felles stamfar for begge religioner. Begge religioner opererer med felles personer som Noah, Moses og David

Jødedom - Religion

Det er derfor ikke overraskende at en finner både påfallende likheter og viktige forskjeller mellom disse to religionene hvis en forsøker å sammenligne dem. Et utgangspunkt for en slik sammenligning kan være det sammenligningsskjemaet som står på s.410-411 i læreboka, samt det lille oppsettet En enkel sammenstilling av frelsesforståelsen i hinduisme og buddhisme Jødedommen er den religiøse kulturen åt det jødiske folket. Han er ein av dei først dokumenterte monoteistiske religionane og ein av dei eldste religiøse tradisjonane som framleis blir praktisert utan avbrot. Trusprinsippa og historia åt jødedommen dannar ein hovuddel av grunnstammen i dei andre abrahamittiske religionane, inkludert kristendommen og islam (med dei to utleidde.

Kildesamling : til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. B. 2 : Jødedommen ; Hinduismen ; Buddhismen ; Humanisme Liberal jødedom samt konservativ og nyortodoks jødedom er derimot retninger som utviklet seg i Sentral-Europa i det 19. århundre. Årsakene var dyptgripende samfunnsmessige endringer, som at borgerne fikk mer makt, og virkningen av den europeiske opplysningstiden i det 18.århundre. De mellomeuropeiske jødene ble også påvirket av dette Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk 8.- 10. Kristendom Sirkumpolare urfolks og andre urfolks religioner Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn Filosofi og etikk Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvorda Hinduisme · Livssynshumanisme · Islam · Jødedom · Kristendom; Om hinduisme. Kalender. Myldrebilete. Forteljingar. Oppgåver. Hinduane tenkjer at gudane bur i statuar eller bilete. Dei passar derfor svært godt på bileta og statuane sine. Dei blir vaska, dei får mat og blomar, og det blir sunge eller lese for dei

 • Ritter messkirch events.
 • Kongekrabbe oppskrift forrett.
 • Lus kvalitetene.
 • Mini badekar 80x80.
 • Hulk hogan tot.
 • Vinni kjæreste 2017.
 • Elsykkel fra clas ohlson.
 • Polizeimeldungen lauchringen.
 • Direktefly til budapest.
 • Pynte gulrotkake dagen før.
 • Verbo go en pasado simple.
 • Fiske kalvøya.
 • Verdens største jettegryte.
 • Lovoo keine antwort.
 • Rognstranda camping 3960 stathelle.
 • Pons hjernen.
 • Altötting tanzschule.
 • Corvette c5 klappenauspuff.
 • Nyheter vesterålen.
 • Instagram archive undo.
 • Dell u2515h.
 • Peking house trondheim.
 • Färja trelleborg swinoujscie.
 • Sigrid huun.
 • Ms sql server data types.
 • Fornye pass follo.
 • Fakta om eøs.
 • Dortmund shoppen.
 • Coop registrering.
 • Satin sengesett.
 • Ofelaš.
 • Startliste nc beitostølen.
 • Gamle oslo plakat.
 • Power askim åpning.
 • Hotel oslo.
 • Descendants 2 norske stemmer.
 • Los angeles stadtteile.
 • Mietkauf pinsdorf.
 • Simba winnenden.
 • Wordpress lokalt.
 • Färja trelleborg swinoujscie.