Home

Praktisk matematikk ungdomsskolen

Over 10 års erfaring · Mulighet for leksehjelp · Motiverede lære

 1. Ungdomsskolen ; 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover.
 2. Nivådelte oppgaver i matematikk med fasit for ungdomsskolen/ungdomstrinnet. Samtlige oppgaver er inndelt etter emne og underemne. Du kan velge nivå selv
 3. Nivådelte oppgaver i matematikk med fasit for ungdomsskolen/ungdomstrinnet. Du kan velge nivå selv eller finne oppgaver i matematikk etter ulike emne

Ungdomstrinn Hovedside - matematikk

 1. Praktisk matte på yrkesfag er i grunn repetisjon fra matematikken dere har på ungdomskolen. Det er ikke noe vanskeligere. De læreplanmålene som ungdomskolen har i matte skal forbedrede ungdommer på å gå både yrkesfaglig linje og matematikk for de som skal ta realfag og T- matte VG1 studiespesialisering
 2. ert til BELMA 2017 (Best European Learning Materials Awards) og en av lærerne fikk hedersomtale av Holmboekomitéen 2017.. Formålet med dette verket . Les mer om Nummer 8-10..
 3. beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1); eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1); måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata (1
 4. Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 10. årssteget Tal og algebra bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design Når, hvor og hvordan. Klassesituasjon. Kan brukes som konkurranse. Utstyr. Ingen spesielle. Tidsbruk.

Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 22.11.2017: Løsningsforslag V2017 i kjemi 2 er lagt ut. Takk til Erik ved Mandal vgs. 20.11.2017: Magisk kvadrat er blitt bedre Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring. Progresjon. En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig - kanskje må en klatre opp i et tre, eller ned en knaus, for å finne dem Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie

Kompetansemålene i matematikk, 8.-10- trinn. En del av læreplanen med mål for hva elevene skal lære. Eksamensveiledning 2017 (MAT0010) Gir utfyllende informasjon om skriftlig eksamen. Vil også være nyttig i forbindelse med standpunktprøven og tentamener. Praktisk informasjon om eksame Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs. Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen. Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202686994 Nettsted 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Legg i ønskeliste BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg I praktisk matematikk Vg2 har eksamenskarakteren gått jevnt oppover fra 2,6 i 2015, og ligger nå på 3,0. I programfaget matematikk for samfunnsfag (S2) går karakteren ned med 0,4 karakterpoeng, fra 3,4 til 3,0. I fjor gikk snittkarakteren tilsvarende opp Men for å kunne forstå og bruke matematikken, må elevene også få med seg de «usynlige ordene», de ordene man ofte tar for gitt at de kan. Både kropp og hode skal med For å imøtekomme disse utfordringene, valgte skolen å gå i gang med et prosjekt de har kalt «Aktiv matte - ord og begreper»

Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse

Oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet/ungdomsskolen

Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå (1P/ 1PY og 2P/2PY) Forkunnskaper Ingen spesielle forkunnskaper kreves Hverdagsmatte - praktisk regning for voksne. Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå

Forkurs praktisk matematikk. Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå Forkurset ser på utvalgte temaer fra grunnskolepensumet i matematikk og gir deg et bedre grunnlag for å ta matematikk 1P og 2P eller 1PY/ 2PY. Eksame Ren matematikk fokuserer på matematikken i seg selv, og ikke på hva man kan bruke den til. Samtidig viser historien at matematiske oppdagelser som i utgangspunktet var av ren teoretisk interesse har hatt stor praktisk betydning, særlig innenfor topoligi og algebraisk geometri Forkurset repeterer pensum fra ungdomsskolen og forbereder deg til å mestre praktisk matematikk på videregående nivå. Kurset passer best for deg som trenger repetisjon og en grundigere gjennomgang av de viktigste temaene fra ungdomsskolematematikken Praktisk matematikk på timeplanen. Onsdag jobbet hele oppvekstsenteret med ulike praktiske oppgaver i Matematikk. Ungdomsskolen lagde et solur ute, der de måtte beregne hvor tallene på uret skulle stå, hvor fort jorda roterer og hvor høyt sola står over horisonten

Praktisk matematikk: tid, vei fart og tid, massetetthet, valuta, målestokk. For Ungdomsskolen Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldre: matematikkbrett.no Oversikt over tilbud til elever og lærere. Matematikksenteret Mye br Hennes studie er et empirisk bidrag til kunnskapsgrunnlaget for potensielle koblinger mellom læreplaner for matematikk og programmeringsaktiviteter i ungdomsskolen. Studien diskuterer praktiske hverdagslige situasjoner i klasserommet og vurderer de mulige utfordringene i programmeringsintegrasjon, for eksempel dens tilknytning til læreplanen og lærerrollen Til eksamen i praktisk matematikk (1P, 2P, 2P-Y) vil del 1 vare i 2 timer, mens del 2 varer i 3 timer. Her kreves det i del 2 at du har tilgang til de digitale verktøyene: regneark og graftegner Innføringsemne i matematikk for mellomtrinnet Matematikk er obligatorisk på Vg1. Der må du velge enten P-matte (1P) eller T-Matte (1T). P-matte utdyper den matematikken du lærte på ungdomsskolen. Det legges vekt på regneteknikk og praktiske emner som prosent, økonomi, areal, volum osv. T-matte er et godt utgangspunkt hvis du skal velge fordypning i matematikk på Vg2 og Vg3

Praktisk matematikk består av fagene 1P på VG1 og 2P på VG2 og er det enkleste matematikkløpet du kan ta på et studieforberedende utdanningsprogram. Du får likevel nok matematikk til å få generell studiekompetanse Fagfornyelsen er her! Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm!Matematikk 8-10 er skrevet til ny læreplan i matematikk etter fagfornyelsen og er en videreutvikling av Faktor 8-10 Praktiske matteoppgaver i måling for 5.-7.klasse. Lag Kahoot - skritt for skritt. Den en ikke har, kan en lage selv! Løko. Mine tips til multiplikasjonsoppgaver. Skjema til utviklingssamtaler. 12. Desember - Fly lille fugl. Ordkort - i arbeidet med nye ord. Aktivitetshefte ved skolestart

Matematikk for ungdomstrinne De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene. Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt: Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svar 1P: Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra ungdomsskolen.. 1P-Y: Dette faget er praktisk rettet, tilrettelagt for yrkesfag og bygger videre på matematikkpensum fra ungdomsskolen.. 1T: Dette faget er legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bør ligge i bunn dersom du ønsker å fordype deg i realfagsmatte (R1) Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang Fabel 8-10 legger særlig vekt på: • at alt lærestoffet er samlet, både teori-/kurskapitler og lesetekstene • egne kurskapitler i lesing, skriving og muntlige ferdigheter Les mer om Fabel 8-10 (2020)..

Styrkeområdet er praktisk regning, men utregningen hemmes av at de har svake grunnferdigheter. Elever med spesifikke språkvansker har forståelse for matematikk og de fleste lærer seg tilstrekkelig matematikk til at de er hjulpet i det daglige liv. De behersker matematikk best i praktiske og konkrete sammenhenger Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Les mer. Les mer. Kjøp » Prøv gratis. Maximum 9, Grunnbok, Smartbok. Maximum 9 Smartbok hjelper læreren med å undervise matematikk på måter som utvikler elevenes fors. Forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant (Den pytagoreiske læresetning, Pytagoras): I en trekant der vinklene er 30, 60 og 90 grader er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten Hva tilbyr matematikkhjelperen? Jeg underviser i matematikk på: Grunnskole nivå: 1. - 10. klasse Videregående nivå: 1P, 1P-Y, 2P, 2P-Y,1T, 1T-Y, 2T, 2T-Y, S1, S2, R1 og R2 Høgskole nivå: matematikk på Grunnskolelærer, 1.-7. trinn Grunnskolelærer, 5.-10. trinn Lektorutdanning Fag- og yrkesfaglærerutdanning Barnehagelærerutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU.

Hva er praktisk matematikk, hva er forskjellen fra matte

Matematikk - Ungdomsskol

 1. Kaares kokebok i programmering -- for matematikk i ungdomsskolen og VG1. Kaares kokebok er en selvinstruerende og visuelt tiltrekkende bok som lærer deg grunnleggende programmering i språket Python. Målgruppen er hovedsakelig elever og lærere i ungdomsskole og videregående skole (VG1), men kan gjerne brukes av andre interesserte som ønsker å lære seg programmering
 2. Denne siden er ment å gi elever i ungdomsskolen større motivasjon til å jobbe med matematikk.I Kunnskapsløftet blir tilpasset opplæring vektlagt: Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte. Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse
 3. Universitetslektor Inge Christ ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i flere år jobbet med utematematikk. Han er også med i EU-nettverket Fibonacci hvor deltakerne utveksler erfaringer innen utematematikk for å finne de beste metodene for å formidle praktisk matematikk
 4. Matematikk for ungdomstrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på ungdomstrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099
 5. Praktiske fag i ungdomsskolen. Publisert 29. april 2011 Vis mer info. Ungdomstrinnet skal bli mer praktisk. Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo. Vi.
 6. Forkurs for deg som skal ta praktisk matematikk (1P, 2P eller 2P-Y). Hvem passer dette kurset for? Her repeterer vi grunnleggende matematikk fra ungdomsskolen. Kurset starter med en gjennomgang av addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon

Matematikk på hjemmebane 1. trinn Tall Tell sammen med barna: Tell til 20 forlengs og baklengs. Tell med to, fem og ti om gangen. Tell videre fra et tilfeldig tall. Hvilket tall kommer før/etter Geometri Bruk de matematiske begrepene aktivt i hverdagen. Se og beskrive Se på ting hjemme: Kjøkkensaker, møbler, blomster/planter, leker osv Dette er forsering matematikk 1T Matematikk 1T er den teoretiske varianten av matematikk første året på videregående skole. Faget er en viktig del av grunnlaget for videre studier i matematikk og realfag, samt yrker som krever god matematikkfaglig forståelse. 1T er et tilbud for elever på ungdomstrinnet som har behov for større utfordringer i matematikkfaget innen teoretisk bruk av i matematikk, så du bør ha ett godt grunnlag i matematikk fra ungdomsskolen (spesielt algebra), og like å arbeide mye med matematikk. Matematikk 1P - praktisk 1P kjennetegnes av mange tekstoppgaver som handler om praktiske problemstillinger, hvor du selv må finne ut hva du skal gjøre, og sette opp regnestykker R1 Realfagsmatematikk (tilbys kun til elever som har 1T fra ungdomsskolen) Matematikk 1P er for elever som ønsker praktisk rettet matematikk. Matematikk 1T er et smart valg for deg som ønsker å fortsette med matematikk S1 eller R1 på Vg2, eller skal ha fordypning i realfag. 1T legger vekt på teori og forståelse og er et spennende kurs matematikk.net Matematikk.net er et matematikk-nettsted som drives av privatpersoner. Her kan du finne både matematikkleksikonet Per, samt diskusjonsforum mest beregnet for matematikk på ungdomsskolen og vgs. matte.no matte.no - portalen for matematikkressurser på Internett. matematikk.org Et nytt matematikknettsted for lærere, elever og.

Aktiviteter og læringsressurser Matematikksentere

Sosialt arbeid - læringsmiljø - praktisk Åpne/lukk menyelementet. Årsplanleggere; Sosialt arbeid; Klasseledelse og læringsmilj Matematikk 1-2. Viser 1 - 20 av 165 resultater Sorter etter Tallene 1-20, Numbers 1. Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole. PPU er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad Solid kompetanse i matematikk er derfor en forutsetning for utvikling av samfunnet. Matematikk er obligatorisk de to første årene, 5 skoletimer per uke i Vg1 og minimum 3 skoletimer per uke i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1 Moderne matematikk i ungdomsskolen. Ikke tilgjengelig lenger. Moderne matematikk i ungdomsskolen, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av.

Praktisk matematikk - matematikk

Med dei nye minstekrava til digitale verktøy for skriftleg, todelt eksamen i matematikk for grunnskolen gjeldande frå våren 2015 har programmet GeoGebra fått ein heilt ny aktualitet i ungdomsskolen. Dette krev reell kompetanse i korleis ein kan nytte programmet i undervising og læringsarbeid På VG1 kan du velge mellom 1P og 1T der P står for praktisk matematikk og T for teoretisk matematikk. Forskjellen mellom 1P og 1T, er at T-matten er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder P-matten

Hefte med problemløsingsoppgaver - Matematikk

NIVÅDELING I MATEMATIKK PÅ UNGDOMSSKOLEN -en kvalitativ undersøkelse Masteroppgave i matematikkdidaktikk Anita Tindeland Matematisk institutt Universitetet i Bergen 1. juni 2012 . 2 Takk til: - Christoph Kirfel - for god veiledning gjennom arbeidet med masteroppgave DVM-Pluss. DVM-Pluss og DVM-U er to kurs i matematikk for ungdomsskolen. Kursene er utviklet av Den virtuelle matematikkskolen (DVM) og de er nå lagt inn sammen med de andre matematikkursene på NooAs læringsplattform.. DVM-Pluss er et nettbasert tilbud til elever på 8. og 9. trinn på ungdomsskolen som ønsker større utfordring i matematikkfaget Privatisteksamen i matematikk 1T? Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Motivasjon med quiz

Undervisningsopplegg matematikk Nettsted for lærer

Praktisk matematikk. Kurs for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Om kurset: Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter Naturvitenskap og matematikk Praktisk-pedagogisk Med en femårig lektorutdanning kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående skole. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er vegen å gå for deg som har fullført ein mastergrad og som. Matematikk 1P er et praktisk kurs for vg1 studiespesialiserende. Kurset er anbefalt for alle som ønsker en enklere vei til studiekompetanse og som ikke skal studere realfag. Kurset følger kapittelinndelingen til Cappelen Damms læreverk Sinus 1P Velkommen til Matematikkens verden - en nettside som skal hjelpe deg å lære matematikk du må kunne på ungdomsskolen. Hensikten med denne siden er at du skal kunne ta deler av teoriundervisningen din hjemme slik at du har mer tid på skolen til å løse oppgaver sammen med din lærer og medelever +Maker (maker som i skomaker!) er et tilleggsprodukt til M+. Her får du ferdige matematikk-opplegg med ulike typer aktiviteter. Det viktigste er at +Maker inneholder mange spennende og annerledes opplegg. Ved å bruke virkemidler som lek og bevegelse kan man motvirke matteangst og fremme motivasjon hos elevene

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04

MIO - praktisk matematikk i barnehagen er en verktøykasse med materiell for å jobbe systematisk med matematikk i barnehagen. Den tar utgangspunkt i observasjonsmateriellet MIO - Matematikken - Individet -Omgivelsene (2.utg.2020) og har samme struktur som denne Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Matematikkleker Aktivitetskasse

Tre matematikk apper for små- og mellomtrinn . Posted on 20. august 2011. 1. Det mangler ikke på apper til matematikkfaget. MathBoard gir utfordringer helt fra småtrinnet og ut ungdomsskolen. Du kan sette inn navn på flere elevers navn og lagre resultatene på den enkeltes navn Matematikk er et av fagene der det er størst endringer. Timetallet for fellesfaget matematikk er økt med 3 timer på videregående trinn 2 (Vg2) slik at matematikk fellesfag har totalt 8 timer; 5 timer på Vg1 og 3 timer på Vg2. Det er to læreplaner i fellesfaget matematikk; læreplan P og læreplan T: •Matematikk P = praktisk rette De elevene som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (som har hatt engelsk, matematikk eller norsk fordypning), må ha det språket de velger på Vg1, Vg2 og Vg3 på videregående skole på de utdanningsprogrammene som gir studiekompetanse. Det betyr at elevene får litt færre valgmuligheter på Vg3 Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger

UNGDOMSSKOLEN OG OVERGANGEN TIL VIDEREGÅENDE Matematikk er et sentralt allmenndannende fag, der gode regneferdigheter må ligge som en basis for å mestre faget. Utfordringen er at matematikk er et fag som mange på ungdomstrinnet sliter med og har et dårlig forhold til Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen og jobber i ungdomsskolen. Bøker i kategorien Grunnskole, Matematikk. Se vårt gode utvalg, priser og tilbud av bøker. En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke. Denne siden er ment å gi elever i ungdomsskolen større motivasjon til å jobbe med matematikk Klar for ungdomsskolen er et matematikkhefte som passer for elever på 7. trinn, for lærere som underviser på mellomtrinnet og for foreldre som ønsker å hjelpe barna sine med matematikk.. Heftet oppsummerer på en tydelig og tilgjengelig måte det man bør kunne etter sju år på barneskolen. Det vil være til stor hjelp for å få oversikt over egen kompetanse i matematikk, for å kunne.

Læringsressurser - Matematikk

Lund ungdomsskole : Matematikk

Hun gikk på ungdomsskolen, men tok matematikk på videregående-nivå Kontakt Digilær.no v/ Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse Killengreensgate 6, 9008 Tromsø E-post: post@udir.no Support E-post: digilaer@udir.no Telefon: 23 30 12 0 Bevisproduksjon i Ungdomsskolen hva er matematikk? For mange vil nok matematikk kobles til undervisningsfaget, teoretiske, praktiske, og konseptuelle rammeverk. Teoretiske og praktiske rammeverk baseres på, henholdsvis formell teori, og praksisbasert kunnskap Eksamenshefte i matematikk for ungdomsskolen Dette er et hefte for matematikk 2MY på VK1, studieretning for administrative og økonomiske fag. Det inneholder alle eksamens∆settene i 2MY med løsningsforslag, fra og med høsten 1997 til og med våren 2000 Ungdomsskolen omfatter elever fra 8. - 10.klasse. Fremtredende er også at kunstnerisk og praktisk arbeid er integrert i teorifagene. Periodene er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, blant annet matematikk, norsk, historie, fysikk og kjemi. To fremmedspråk Praktisk matematikk på Hjuksebø skole. Stafett i addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon. Addisjonsstafett Stafett for addisjon passer godt til småtrinnet. For å se eksempler på brett tilpasset addisjon med to 6-er terninger se i høyre spalte under Vedlegg

Produkter i kategorien Matematikk Cappelen Damm Undervisnin

 1. Det bør ikke være karakteren i matematikk eller norsk som avgjør om man kan bli en god lærer. Man bør legge vekt på personens pedagogiske egenskaper. Vi har alle møtt den læreren vi syntes var helt elendig, selv om vedkommende var faglig kompetent. Man kan ikke kalles lærer før lærerutdanningen er gjennomført
 2. En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret). I tillegg bør rike oppgaver tilfredsstille en rekke kriterier, som at de skal være lette å forstå slik at alle elevene skal kunne komme i gang, d
 3. Denne uka har vi ikke så lang tid til matematikk fordypning, og siden dere har gjort praktiske oppgaver alle de siste gangene, har vi planlagt en litt roligere økt for dere denne gangen. Dere skal arbeide med nettressurser/spill, og dere kan selv velge vanskelighetsgrad
 4. 1PY er praktisk matematikk. For å kunne ta yrkesfag og fagbrev trenger du Matematikk 1PY. I matematikk 1PY lærer du praktisk matematikk du får bruk for i hverdagen og i ditt fremtidige yrke. 1PY er praktisk matematikk og et obligatorisk fellesfag på Vg1 yrkesfaglig retning. For å få generell studiekompetanse trenger du Matematikk 1PY og 2PY
 5. Sterkt praktisk rettet matematikk, der stoffet er systematisert etter anvendelse, ikke regneart. Det fremgår likevel relativt tydelig hva slags matematikk som anvendes. Pris: 225 kroner

Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet legger til rette for spennende og variert undervisning for både lærer og elev. Med moderne design, ryddig oppbygning og gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter, er Fabel 8-10 et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget.. Læreverket utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til. Det første året i videregående skole, Vg1, består av de samme fagene for alle elevene, såkalte fellesfag. Elever som velger Forskerlinjen eller håndball har fem timer ekstra pr. uke og elever på Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr. uke. Det er først i andre året, Vg2, at det skal velges programfag TANNLØS er et spill som kan spilles alene, med en partner eller i en mindre gruppe. Hver elev har sitt eget brett som de fører poengene sine på. Spillet kan spilles med å tegne på en tann i munnen for hvert riktige svar - eller man kan forhåndstegne et gitt antall tenner, og førstemann som får visket ut alle tennene v Veilederen Elever med vansker i matematikk er primært utviklet for å bistå lærere og fagpersonell i PP-tjenesten i arbeidet for å finne ut av vanskene. Den er tenkt å kunne fungere som et praktisk verktøy i utredningsprosessen, i samarbeidet mellom PP-tjeneste, skole og foresatte

8 av 10 foreldre heier på nye praktiske fag i ungdomsskolen tor., feb 13, 2020 13:00 CET I en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke, svarer syv av ti foreldre til 9. og 10. klassinger at innføring av praktiske fag vil gjøre ungdom bedre rustet til å velge mellom yrkesfag og studiespesialisering Årsstudiet i matematikk gir studenter som er generelt interessert i realfag et godt utgangspunkt for videre studier. Siden matematikk også inngår i mange andre fag, som f. eks informatikk, fysikk, teknologi økonomi og samfunnsvitenskap, vil årsstudiet også være et fornuftig valg for studenter som er usikre på hva de vil studere. Årsstudiet gir faglig grunnlag for å undervise i. Praktisk matematikk. 6. og 7. trinn var ute i skolegården og hadde praktisk matematikk denne uken. Publisert: 27.02.2020 09:58 Sist endret: aldri Forfatter: Marita Linna . Temaet var vei, fart og tid. De beregnet avstand, gjennomsnittsfart og idealtid. Som. matematikk i senere studier eller yrkesliv, eller for de som vil ha den enkleste matematikken. Elevene opplever dette faget som i stor grad repetisjon fra ungdomsskolen, og for de fleste elevene er det naturlig å fortsette med fellesfaget matematikk 2P på vg2. For elever som mestrer faget 1P svært godt, kan det være aktuelt å velge. Praktisk Pedagogisk Utdanning Matematikk (HIOA) Pedagogisk Veiledning (HIOA) Etterutdanning (2002, 2007, 2016, 2017, 2019-23) Frivillig arbeid. Rådgiver i ungdomsskolen i Nordre Follo kommune. Rådgiver i ungdomsskolen hos Haugjordet skole. Universitetet i Sørøst-Norge. Vis profil Vis profilmerker

Moava.org : Undervisningsoppleg

 1. st må ta med i rekkja for at S n 0,999. c) Avgjer om rekkja konvergerer. REA3028 Matematikk S2 - Page.
 2. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole.
 3. Eksamenskarakterer våren 2018 (foreløpige tall
 4. Aktiv matte - både kropp og hode skal med Skrivesentere
Diagonal - matematikkForsiden - MatematikkhjelperenParallellogram - matematikkPrefiks - matematikkBHG - Foreldremøte januar 2014Vinkel - matematikkFormlikhet - matematikkOvergangshefte - Planet Psyd
 • Bærbar dvd spiller clas ohlson.
 • Ica tosselilla.
 • Treningsbukse herre xxl.
 • Croatia bike week 2018.
 • Leczenie helicobacter pylori skutki uboczne.
 • Ghost square urban 6.
 • Tyske ordbøker.
 • Hekleoppskrift koseklut.
 • Håndbok i selvforsvar.
 • Postkontoret tøyen quiz.
 • Riesa geschichte.
 • Einschulung 2019 mv.
 • Konvektiv nedbør i norge.
 • Skyskrapere.
 • Carbagerun 2018 winter route.
 • Waterpretpark nederland.
 • Sunn sjokolademousse avocado.
 • Dsc fit.
 • Fløtesaus toro.
 • Stemi ecg.
 • Krav til vindu på soverom.
 • Leir i rogaland.
 • Kartenverkauf oranienburg.
 • Lakenpose dnt.
 • Relasjonelle traumer.
 • Gammelnorsk ordbok nynorsk.
 • Elefantiasis behandling.
 • Rizk skuespiller.
 • Kronisk stress definisjon.
 • Unternehmungen magdeburg und umgebung.
 • Kumulering.
 • Konsistent kryssord.
 • Opplæringsloven 2 6.
 • Animes 2014.
 • Sentral søvnapne.
 • Personalausweis online beantragen.
 • Babolat tennis sko.
 • Pacific crest trail.
 • Markedsandeler dagligvare.
 • Elveblest tatovering.
 • Tanzschule wankmüller stundenplan.