Home

Ekteskap i islam og kristendommen

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og. Islam og kristendommen - er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger I Islam blir Han kalt Allah, og i kristendom altså Gud. Men muslimer kaller Ham også Gud, og kristne - i arabiske land - Allah. Så navnet betyr mindre, og tro og handlinger mer! Både muslimer og kristne tror på Gud, på Dommens dag og på et liv etter dette livet. De tror at gode handlinger belønnes, og at dårlige handlinger straffes

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

 1. Islam tillater ekteskap mellom muslimske menn og dydige kvinner fra Bokens folk (jøder og kristen). Noen betrakter likevel denne tillatelsen som betinget, siden den ble gitt da islam var i ferd med å vinne innpass i det polyteistiske arabiske samfunnet og de fleste kvinnene ville anta islam, da det aktuelle verset (5:7) begynner med ordet 'اَلْيَوْم' (Idag)
 2. Blandet ekteskap Spørsmål. Hei! Jeg fant denne siden i dag og må si at den har vært veldig hjelpsom. jeg er forlovet med en marokkaner og vi skal gifte oss. han er vel det jeg vil kalle muslim light, han ber hver dag, men ikke 5 ganger og drikker ikke alkohol. jeg prøver å lære så mye som mulig om islam så jeg lettere kan forstå ham og hans kultur og bedre være forberedt på.
 3. islam, ettersom de ikke har et tydelig skille mellom de ulike normer og praksis, de får ikke frem forskjeller knyttet til interseksjonalitet som klasse, kjønn, alder, rase, etnisitet og sosial klasse, og det er ikke fokus på historiske prosesser som viser hvordan kvinnesyn i islam ha
 4. Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn
 5. Hva sier Bibelen om ekteskap? Ekteskap er et varig og forpliktende partnerskap mellom en mann og en kvinne. Det står i Bibelen, Matteus 19,5-6. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille
 6. Jeg har spørsmål angående ekteskap og kjærlighet. Jeg er 21 år gutt med opphav fra Kurdistan. Jeg har funnet en fantastisk jente som i likhet med meg, er i høyere utdanning. Vi har vært sammen i to år, og vi har vært hverandres første kjærlighet. Vi er dypt forelsket

Islam er en av de tre religionene som oppstod i Midtøsten. Først kom Jødedommen, så Kristendommen, og til slutt Islam. Det alle tre religionene har til felles er at de tror på én Gud som har skapt alt. En annen ting de har felles er at Abraham er de troendes stamfar i alle tre religionene Først vil jeg takke for ei bra side. Jeg er en mann som skal konvertere til Islam og skal forlove meg og gifte meg med ei muslimsk kvinne. Hun er en veldig åpen og tolerant kvinne som lever etter Profet Mohammed sin tolerante og positive måte Forholdet til sex er et sentralt aspekt i religion generelt, men det er samtidig store forskjeller i forståelsen av sex i de forskjellige religiøse tradisjonene. Dette er spesielt noe som ofte innebærer ulike regler for kvinner og menn. I jødedom, islam og hinduisme er tradisjonelt alle forventet å ha heterosex innenfor ekteskapets rammer, mens i buddhisme og kristendom er i. Etterfølgeren til Abu Bakr, og stillingen kalif, het Umar, og nestemann der igjen het Ali. Derfra går det ingen direkte linje til nestemann, og forskjellen mellom shia- og sunni-islam ble tydeligere. 3. Kvinner og Islam. Familien betyr alt for muslimene, ektefellene i et muslimsk ekteskap har rettigheter og plikter ovenfor hverandre

Ekteskapet og skilsmisse . I Bibelen er ekteskapet en frivillig sak og ikke en plikt som i islam. Forutsetningen for ekteskap er frivillighet og gjensidig kj rlighet mellom mann og kvinne. Tvangsekteskap og arrangerte ekteskap er fremmed for kristen tanke og tro. Polygamiet er helt fremmed for nytestamentlig tankegang Temaoppgave: Ekteskap og sex i kristendom og islam (Læreplanmål 2g + 1c + 1d) 2g diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar 1c bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjelden Igjen og igjen hører vi at islam er mot homofili og at slik er det bare. Nå sist av mannen Aftenposten har hedret som årets Oslo-borger i 2015, Mohsan Raja: «Det er straffbart å være homse.

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Islam og kristendom - Koranen

Gud anses som allmektig, allgod og allvitende, slik som i jødedommen. Unikt i kristendommen er synet om at Gud ble menneske og kom ned på et bestemt tidspunkt i historien for å forandre verden og frelse menneskeheten. Kristendommens menneskesyn . At Gud ble menneske i skikkelsen Jesus Kristus for å frelse verden, kalles for inkarnasjonen Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver Kurt Christensen i sin bok Lydighet eller lovsang - om islam og kristendom. Siste del av artikkelen gir en god oppsummering av likheter og forskjeller mellom islam og kristendom. Kompetansemål: Islam og en valgfri religion: gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen [ Ekteskap og familieliv ansees Buddhisme, hinduisme, sikhisme, islam og kristendom har alle et klart fokus på indi-videts forhold til det hellige; det er individet som skal nå frigjøring / opplysning, frelse eller paradis. Men samtidig understrekes det kollektivistiske, dvs. individets plas Islam og homofili debatten Rana tar opp en viktig, og ikke minst, nødvendig debatt, nemlig synd i islam. Av Thee Yezen Al Obaide. Skribent og samfunnsdebattant, 10 innlegg . Debatt.

Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese. Det er flere brev skrevet av apostelen Paulus som refererer til ekteskap og hvordan troende skal oppføre seg i ekteskapet. En slik passasje er 1. Korinterne, kapittel 7, og en annen er Efeserne 5:22-33. Når man studerer disse to sammen så vil man raskt oppdage et gunstig rammeverk for et ekteskap som tiltaler Gud Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger I islam er ekteskapet ansett som viktig av alle sosioøkonomiske grupper, og Den hellige profeten Muhammad (pbuh) har anerkjent sin betydning ved å si at ekteskapet er halvparten av religionen (Maqsood 3). I kristendommen er ekteskapet imidlertid et religiøst sakrament, og det antas å være en gave fra Gud, en som ikke bør tas for gitt (BBC)

For en tid siden kunne vi i svenske medier lese en dialog mellom en saksbehandler i Migrasjonsverket og en afghansk konvertitt. Saksbehandleren hevdet at «det er samme Gud i kristendommen og islam», og mente derfor at det ikke kunne være en så stor sak at en afghaner kalte seg kristen Islam er den yngste av de tre religionene i Midtøsten som mener at det bare finnes en Gud. Det er Islam, Jødedommen og kristendommen som er de tre religionene som startet i Midtøsten. Kristendommen har Gud og Jesus mens Islam har Allah som sinn gud og Jesus er en profet som vil komme etter ham og som heter Ahmad. Allah betyr gud på arabisk Oppgaven handler om menneskesynet i Islam og tar for seg dette med utganspounkt i kjønnsfordelingen, seksualitet og ekteskap. Menneskesynet i Islam - abo.. Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet

Snakker man derimot om muslimenes tradisjoner og vaner kan man drukne i et hav av motsigelser. Ekteskap i følge islam er en enkel sak, men tradisjonene har gjort den til komplisert og vanseklig. Jeg foreslår at du starter et tema i vår enkel diskusjonsforum som du finner lenke til i menyen Det og holde sinnet rent, og bekjempe hat og misunnelse er en viktig del av buddhismens indre renhet. De fleste i buddhismen kan ikke drepe dyr, det er moralsk sett urent, og de kan tro at dyrene er forfedre som er blitt dyr i sitt andre liv. Ekteskap: I Buddhismen er ikke ekteskap hellig som det er i Jødedommen og i Islam. Islam

Spørsmål: Hei! Jeg er ei jente på 21 år som lurer litt på dette med ekteskap i Islam. Jeg er samboer med en muslimsk gutt på 19 år, og vi har vært Kristendommens og islams syn på forholdet mellom Gud og mennesket? Hvem er det som handler gjennom ritene? -Har ritene - slik du på bakgrunn av dine forkunnskaper vurderer dem - noen sammenheng med forutsetningene for frelse i islam og kristendom.? Denne oppgaven hører til eksamenssettet i religion og etikk ved Bjørknes privatskole A nmeldt bok: De to skal være ett. Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte. Skrevet av Ragnar Andersen. For Bibel og bekjennelse, Råde 2014-----Spørsmål knyttet til kristen ekteskapsetikk er omdiskuterte og brennbare tema. På forskjellig vis berører og utfordrer de oss alle Når debatten nå går høyt om kritikken av islam, er det rimelig å minne både muslimer og kristne om at kritikken av kristen tro og lære er en av de viktigste grunner - kanskje den viktigste - til at vi i Norge og Europa har fått humane og siviliserte samfunn. Og det kan tilføyes at kampen for vårt eget åpne og tolerante livssynsmiljø til tider har krevd kraftig skyts Islam og kristendommen er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale

Kristendommen er dominerende i Europa og landene som har vært under europeisk kolonistyre: Nord- og Sør-Amerika, Afrika sør for Sahara og Oseania. Islam dominerer i områdene som har ligget under muslimske imperier over lengre tid, hovedsakelig i Midtøsten og Nord-Afrika. Utenfor dette området er Indonesia det viktigste muslimske landet Jeg savner hos Eikefjord en klarere forståelse av at forholdet mellom religion og samfunnsordning er annerledes i kristendommen enn i islam. Islam er ikke bare en religion i vår forstand av ordet, men også en politisk ideologi som vil gjennomsyre hele samfunnet. Derfor står religionsfriheten svakt i de fleste land hvor islam dominerer

Islam, kastesystemet og ekteskap. Spørsmål: Kan du fortelle meg hva Islam sier om kastesystemet, som vi finner i India og også i Pakistan? (Dvs ens zaat, hvis man er en Rajput eller en Jatt etc) Islam og kristendommen. Det er tydelig at jøder, Denne boken har størst fortrinn og er mer voldelig. Her oppfordres det til å bekjempe de vantro med jihad, og tvinges til Islam. I Mali hogges hendene av tyver og steiner til døde de som er utro i ekteskapet I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk. Historien om Adam og Eva i GT bekrefter dette. Den handler om Adam og Eva som var de aller første menneskene i verden. Adam og Eva ble skapt av Gud som lagde dem av leire/sand

Islam og sex utenfor ekteskapet NYTT TEMA. Hvis man har sex utenfor ekteskapet og virkelig tror de vil få deg til helvete, må det vel være som å spise en kake full av dødelig gift. Og hvis man tror at Gud virkelig ser på må det vel være som å ha sex foran foreldrene sine Kristendommen har en 2000 år lang historie. Vi ser på hvordan den oppstod, ble delt i ulike retninger og hvordan den ble verdens største religion Du bør nevne arvesynden i kristendommen - og at islam ikke snakker om en slik arvesynd. Her tilgir Gud Adam og Eva. Viktig også å få fram at i islam er det et tett bånd mellom tro og handling. Her bør nevnes de fem søylene og sharia som veier til frelse

Sex innenfor ekteskapet er lystbetont, og Gud laget det slik. Gud ønsker menn og kvinner til å nyte seksuell aktivitet innenfor rammen av ekteskapet. Song of Solomon og flere andre skriftsteder (som Ordspråkene 5:19) beskriver klart og tydelig gleden av sex. Imidlertid må paret forstå at Guds hensikt for sex inkluderer det å produsere barn En mann og en kvinne lever sammen i et ekteskap. Om en av dem går utenom dette ekteskapet, og ?innleder et forhold?, som det nå heter, så bedriver den personen hor. Personen svikter den andre i ekteskapet. Han svikter også barna i ekteskapet. Han går over en grense, for hva som er lovlig og ulovlig. Slik er det også i Islam Men vi bør huske at ekteskapet er en skaperordning, og mennesker bør behandles med respekt, også i den konteksten. Bibelen gjør det klart at Gud skapte mannen og kvinnen og innstiftet ekteskapet mellom dem. Og innenfor den rammen er seksualiteten ment å fungere, også anatomien samstemmer med det. Dette er en skaperordning, ifølge Bibelen Islam og æresdrap «Det blir arrangerte ekteskap, ære og drap. Dette har bidratt til å gi kristendommen både særpreg og legitimitet i denne verdensdelen

Kvinner i islam - Wikipedi

 1. Det er forbudt med samleie før ekteskap i de fleste religioner. Dette gjelder spesielt kristendommen, islam, og jødedommen. i bibelen står det ganske svart på hvit i mosebøkene, og toraen er klar på levereglenene, jeg vet ikke hva som står men muhammed dekker en rekke temaer i sine skrifter
 2. erer, men Koranen er taus. Profeten Muhammed skal dertil ha frarådet en slik praksis. Innenfor kristendommen er det vanskelig å finne noen entydig retning. Den katolske kirke forbyr ekteskap mellom fetter og kusine, men kan gi dispensasjon
 3. Ettersom kristendommen er den desidert største religionen i verden, har kristen etikk fått stor historisk innflytelse. Flere verdier som omhandler frihet, toleranse, menneskeverd og sosial rettferdighet har i europeisk historie blitt påvirket av kristendommen
 4. Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er nå gyldig uten stempel og signatur. Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i poste
 5. I likhet med religioner som islam og buddhismen er kristendommen en universell religion, og hevder at Jesu budskap er ment for alle mennesker. Alle har de samme frelsesutsiktene, kvinner som menn, fattige som rike, og i sin tid slaver som frie borgere. Tilgivelse er også viktig for de kristne
 6. st skjer dette fordi religiøse ledere som er i dialog nesten alltid er menn. Resultatet kan bli at synet på kvinnen og kjønnsrollemønstre innenfor patriarkalske strukturer i de forskjellige religiøse tradisjonene - inkludert kristendommen og islam - blir vedlikeholdt og konservert
Hassan og Aicha er gift, men israelsk lov krever at de bor

Familie Og Ekteskap 71 - Islam

 1. Kristendommen og hverdagslivet. Det finnes omtrent 2 milliarder kristne i verden. Det er flest katolikker, over halvparten. Det alle kristne har til felles er at de tror på en allmektig Gud og skaper, og på Jesus som hans sønn og frelser. Gud i kristendommen er en treenig Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd
 2. Noen andre personer og motiver fra Bibelen. Maria, moren til Jesus, er den viktigste kvinnen i kristen mytologi. Hun er sentral i Det nye testamente, og i litt yngre tekster blir hun en «himmeldronning», som i kunsten kan fremstilles som en slags gudinne. Kristent forstått er hun først og fremst teotokos («Guds mor»)
 3. Hjem og fritid. Hus og hage; Hobby og fritid; Høytider og spesielle anledninger; Kjæledyr; Kultur, litteratur og musikk; Mat og drikke; Reiseliv og steder i Norge og verden; Tv og film; Kosthold, kropp, trening og sport. Kropp og helse; Kosthold og livsstil; Trening og sport; Mote og velvære. Klær, sko og mote; Velvære, hudpleie og kosmetik
 4. 1.1 Skilsmisse i islam Ekteskap i islam er en skriftlig eller muntlig kontrakt som inngås mellom en mann og en kvinne for å etablere familie. Hvis ekteskapet ikke fungerer i forhold til aksepterte retningslinjer er det tillatt å avslutte eller bryte denne kontrakten. Dette kalles talaq (skilsmisse)
 5. Alle versjoner: REL111 (2020—2021) REL111 (2019—2020) REL111 (2018—2019) Emnekode: REL111 Emnenavn: Jødedom, kristendom og islam Undervisningssemester: Høst Steder: Bergen Studieår: 2018-2019 Undervisningsspråk: Norsk.

Hei. jeg skal ha muntlig i eksamen i religion på fredag. og har et par spm. Hva mener du er det mest sentrale i humanismen, kristendommen og islam.? hva har de felles? og hvor ligger de store utfordringene når disse tre livsynene skal leve side ved side i det norske samfunnet? håper noen kan hjel.. I tillegg kommer de obligatoriske som markerer Endringer i et menneskes status (dåp og ekteskap) og ulike tidsperioder (jul og påske) markes ofte gjennom så kalte overgangsriter. Slike finner sted i kirken og en prest leder disse obligatoriske ritene, til forskjell fra valgfrie riter som pilegrimsferd , bønn , helgenkult og Maria-dyrkelse Islam er egentlig en kopi av kristendommen.Masse fra koranen er regelrett tatt ut av bibelen men skiftet navn osv.Andre ting er bønnerop,omskjæring,de ti bud,kirketårn osv.Dette var egentlig kristne skikker. Husk at kristendommen er mye eldre enn islam.Islam er en politisk fanatisk og undertrykkende ideologi og ikke egentlig en religion Det er ikke akkurat slik at ekteskapet kom med kristendommen. Folk har alltid giftet seg på ett eller annet vis, uformelt eller formelt. I buddhismen ser man vel på ekteskap som en hovedsaklig privat sak, altså at religionen ikke spiller hovedrollen, men at man kan komme til tempelet og bli velsignet eller ha en seremoni

Kristendommen, jødedommen og islam Nyeste artikler . Til dømes synet på frelse, ekteskap med mindreårige, heilag krig osv. Mekka og Medina er dei mest heilage byane i islam. Jerusalem er ikkje ein gong nemnd i koranen En presentasjon hvor jeg sammenlikner de to verdensreligionene jødedommen og islam. Blog. Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stres Ekteskap og samliv. Barn. Registrere og endre opplysninger i Folkeregisteret. Dødsfall. Tips om avvik i Folkeregisteret. Attester og opplysninger. Om Folkeregisteret. Modernisering av Folkeregisteret. Overtredelsesgebyr. Lukk. Utenlandsk. Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal bo eller jobbe her

 1. st i den pågående debatten om islam og ekteskap
 2. Uansett hva folk legger i ekteskapet ser islam det som et sterkt bånd, en utfordrende forpliktelse i ordets fulle betydning. Det er en forpliktelse overfor selve livet, overfor samfunnet, og over menneskeslektens verdige og meningsfylte overlevelse. Det er en forpliktelse som de gifte påtar seg overfor hverandre så vel som overfor Gud
 3. Kristendom - islam og kvinnene «Det er ikke lett å føle det rettmessige raseriet når {lsquo}mørkemennene' er våre fedre, våre lærere, våre forkynnere og våre elskede.
 4. Hep hep! Jah, jeg kom altså opp i religion muntlig idag, og skal da holde et foredrag som omfatter oppgaven Menneskesyn og etikk i religioner og livssyn. Men jeg sliter med å komme igang med problemstillingen.. tenker på å sammenligne kristendommen og islam vedrørende dette. Noen som kan gi meg n..
 5. Kristendommen og islam er to ulike religioner, med ulikt gudsbilde med ulik definisjon av hva menneskets grunnleggende natur er. Svaret på spørsmålet om hva som er menneskets primære problem i henhold til guddommen, er fundamentalt forskjellig. I kristendommen er det snakk om et fatalt og endelig brudd mellom menneskeheten og Gud
 6. Hvis undertrykkelsen i ekteskapet er bevist, kan kvinnen få det uten mannens samtykke, sier Esmaili. Det var kvinnens bistandsadvokat Tingstad, som organiserte møtet mellom kvinnen og imamen. Med seg måtte de ha to vitner, en av dem måtte kjenne begge parter og begge måtte være menn. - Slik er reglene i islam, sier Esmaili

Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral , mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse · Både i kristendommen og islam har gud gitt oss evnen til å bruke egenvurdering og dømmekraft for å ikke utføre synder. Forskjeller · I kristendommen så er alle mennesker født syndere, mens i islam er ingen mennesker født syndere, men synden kan skapes gjennom livet Men en stor forskjell mellom jødedom og kristendom er at Jesus, som er så viktig i kristendommen, ikke er en del av jødedommen. Her er han et helt vanlig menneske. Mange jøder misliker også at høytider, som påske, og andre tradisjoner sammenlignes med den kristne religionen. Det er også flere likheter mellom jødedom og islam Islam og ekteskap med mindreårige . Av Walid al-Kubaisi, forfatter Jeg har opplevd hvordan islamistene forurenser den mentale kulturen i det norske samfunnet. Jeg trakk denne slutningen etter at jeg hadde en heftig debatt med mange muslimer her om islam sitt syn på ekteskap og sex med mindreårige jenter Ekteskap og kjærlighet. Guds ord om ekteskapet er viktigere enn hva mennesker sier. Arne Helge Teigen 18. mai 2012, 10:00. Facebook Tweet Via mail Skriv ut Sex og sånt

Si «islam», og folk blir rasende. Gelius' kristendom er en annen enn kristendommen i Norge for 100 år siden. Og ser vi på hvordan kristendommen har vært praktisert gjennom tidene, og legger. Temaoppgave: Fundamentalisme i kristendommen og islam. Fundamentalisme er et begrep som kan knyttes til flere religioner og menigheter. I tillegg til å bruke læreboka Agenda og de to kildene under, må du også bruke nettstedene som er oppgitt, for å besvare oppgavene

Engler i kristendommen og islam. Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Allah er menneskenes herre, og det finnes ingen som kan likestilles med Allah. Troen på engler er også viktig, de er overnaturlige skapninger skap av lys og de utfører. Et monogamt ekteskap mellom mann og kvinne står sentralt innenfor kristendommen. I kristendommen blir bryllupet sett på som kjærlighetens fest. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen og i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir git

Video: Ekteskap Bibleinfo

Ekteskap og kjærlighet - Koranen

Ekteskap og skilsmisse - i det kristne perspektiv Av Rune L. Hansen, pr. 20.10. 2007 av anti-kristelige innflytelser ovenfra og ifra sidelinjene grepet inn i befolkningen og uvirkeliggjort virkeligheten og kristendommen! Eksemplene som her kunne ha vært nevnt og omtalt er veldig veldig mange Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Og her er det ikke kristendommen som har fått mest kritikk av oss de siste årene. Det er islam. Eksempler på Human-Etisk Forbunds kritikk av islam. Human-Etisk Forbund de siste ti årene kritisert mange ting som på ulikt vis har med konservativ islam og/eller islamisme å gjøre. Her er noen eksempler

Islam og kristendom - forskjellen. Jeg har sett i et sidespor at det har rullet diskusjon om Gud og allah er den samme. Jeg har lurt på om personen som fremmer dette driver med trolling, Teologisk sett, ser det altså vanskelig ut å bygge noen bro mellom Kristendommen og Islam. Jeg fant et tema om kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Hva syns dere om kvinnediskriminering i Islam? menns sitt syn og holdninger på kvinner i Islam? bør ikke kvinners stilling behandles akkurat som menn og ha lik likestilling? bør virkelig religion være en hindring

Kvinner i Islam - StudentTorget

På 1900-tallet skrev Norges fremste litterater om Henrik Wergelands positive forhold til islam og muslimer. På 2000-tallet har dessverre debattanter som Tom Lotherington villedet nordmenn flest, skriver Dag Herbjørnsrud Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke tale usant om din neste. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste Har kristendommen hatt en humaniserende og fredsfremmende påvirkning, eller bidratt til flere konflikter og grusomheter gjennom sin snart to tusen år lange historie? Av Aksel Bjerke Religioner.no har snakket med filosof og ekspert på krigsetikk, Henrik Syse, om kristendommens voldspotensial og betydningen av rettferdig krig-tradisjonen Ihvertfall ikke hvis de har såpass dobbelmoral og sier at de kan ha sex utenfor ekteskap, de kan drikke alkohol, men kvinnene deres skal være jomfru, og holde seg unna syndene innenfor Islam. Jeg synes synd på slike mennesker, de vet jo ikke hva i all verden de driver med, og hva de egentlig tror på og ikke tror på.

Islam.n

I kirka lærte vi at sex før ekteskapet var synd, kanskje den største synden en kunne begå. Mens vi ventet, Du er derimot sint på Gud og kristendommen. Du spør om mange kristne har det som dere. Til det er svaret ja. Men det motsatte er også tilfelle. Det er mange kristne som har et godt sexliv. Verdifulle grenser Og kanskje er det et poeng: å godta den en egentlig er, med den fargen som en har fått! Gud skapte deg sikkert fin.) 6.) Bleking av hår? Se over. 7.) Musikk. Musikk som uttrykk for umoral og vold, er ikke tillatt i islam. Men god og hyggelig musikk ? som kan skape glede, og virke positivt og oppbyggende, kan være avgjort bra. 8. Ekteskapet som naturgitt «Ekteskapet er en naturgitt institusjon. Det finnes blant alle folk og sivilisasjoner så langt tilbake som vi vet. Det er en del av Guds skaperordning, slik som også Jesus sier det når han taler om hvordan det var i begynnelsen.»1 At «det er ikke godt for mennesket å være alene»2 er en innsikt som de aller fleste mennesker deler

sex og religion - Store norske leksiko

Eit monogamt ekteskap mellom mann og kvinne står sentralt innanfor kristendommen. Kristne institusjonar har lagt ned strenge reglar gjennom tidene, både for reglar og ritual ved inngåinga av ekteskap, det gifte samlivet og ei eventuell oppløysing av ekteskapet. Slike reglar har prega lovverket i mange kristne land Islam er den nest største av verdensreligionen. Islam er en monoteistisk religion, det betyr at de bare tror på en Gud (Allah). Islam tror på Koranen som Guds ord. Muhammad er Guds største og siste profet innen islam. De som bekjennes islam kalles for muslimer. Ekteskap innen islam Det står sentralt i Islam å gift Koranen 33:61 angir dødsstraff for å si noe ufordelaktig om islam eller Muhammed, 6:93 og 33:57 viser at de kommer til helvete. Dette understøttes i Bukhari Vol 1 bok 3 nr 106, Vol 1 bok 4 nr 241, Vol 5 bok 59 nr 369. Islam bryter artikkel 19. * Denne sammenligningen har jeg fått fra andre, og jeg takker for at jeg fikk bruke den

Islam er ikke noe samfunnslim, og slett ikke hos oss

Kvinner i Islam - Daria

Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en. fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen. beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Menneskesyn. I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk Forskjeller og likheter mellom sunni- og sjiaislam. Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene (kristendommen og jødedommen er de to andre). Religionen oppsto på Den arabiske halvøy rundt 600-tallet Beklager, ingen innlegg funnet. Om oss | Kristendommen.no 1998 - © 2020 | Hjemmesideleverandør | Kristendommen.no 1998 - © 2020 | Hjemmesideleverandø Men både Abraham, Moses og Jesus er profeter i islam, og islam regnes som en abrahamittisk religion, sammen med jødedommen og kristendommen. Både jøder, kristne og muslimer tror på én gud, Gud. På engelsk kalles denne guden God, på fransk Dieu, Deus på portugisisk, Dios på spansk, Mungu på swahili, Khoda på farsi og Allah på arabisk

Islam og kristendom - Bibelsk Tr

Ifølge kristendommen er hans guds søn, islam ser ham som en profet, og igen andre Når Gud og Jesus omtales i Bibelen, sker det ofte gennem billeder. For eksempel skildres Jesus som hønemoder.. Da vitenskapen motbeviste kristendommen I mange religiøse og kulturelle sammenhenger, blant annet i kristendommen og for andre som følger Jesus er kyskhet en dyd som angår renhetstilstanden i kropp og sjel. En moralsk verdifull egenskap omtales gjerne som en dyd, og er et positivt trekk eller kvalitet som er betraktet som moralsk godt og således er en personlige dyder verdsatt som grunnleggende goder Etter mitt syn innehar islam og kristendommen positive ressurser, som kan fungere som et korrektiv til det mer reduktive antroposentriske perspektivet gjennom å en mer organisk tilnærming til naturen og alt levende, samt til praksiser og samfunnsmessige strukturer som degraderer det menneskelige subjektets verdighet

Familiegjenforening - UDI: - I henhold til sharia anses

Det kan ikke være tvil om at Kirken møtte islam som trossystem og politisk ideologi på en bemerkelsesverdig måte, sammenliknet med hva som har vært tilfellet opp gjennom historien og i mange andre land når det gjelder forholdet mellom islam og kristendommen Gudsbilde Menneskesyn I Koranen beskriver Gud seg selv: Si: Han er Gud, den Ene. Gud, som alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like. (Koranen, 112:1-4). Trosbekjennelsen (shahada): Det e Kristendommen i tidlig middelalder. Middelalderen Middelalderen varte fra år 500 til år 1500. Da hersket forskjellige konger og keisere i Europa. Lekfolk, prester og munker Kristendommen var viktig for alle. Kirken fikk mye makt. Prestene holdt gudstjenester. Munker og nonner bodde i klostre. Pave og keiser Paven var kirkens øverste sjef DEBATT Islam og menneskerettighetene Lars Gules hersketeknikk Gule mener at jeg leverer «en sminket utgave av SIANs islamofobe hat». Det er en drøy påstand og et eksempel på hersketeknikk av.

 • Spinoza medicine.
 • Kuwait øyer.
 • Sequoia national park erfahrungen.
 • Ihk essen prüfungstermine 2018.
 • Instagram archive undo.
 • Grå hakkespett.
 • Piggdekk traktor sommer.
 • Farger på norsk.
 • Kia sedona norge.
 • Pergo laminat grå eik 1 stavs.
 • Ja ne ponemaju übersetzung.
 • Big horn aker brygge meny.
 • Theodor kittelsen.
 • Westfälische hochschule campus bocholt.
 • Mario luigi brothers.
 • Messe trondheim 2017.
 • Fysisk aktivitet og demens.
 • Raichu gosedjur.
 • Ghost square urban 6.
 • Glassrekkverk veranda.
 • Malaria i vietnam.
 • Antipati ndla.
 • 100 gangestykker på 5 minutter.
 • Grip teksten vg1 oppsummeringsspørsmål side 160.
 • Der glöckner von notre dame französisch.
 • Tjæralin tørketid.
 • Spesialistutdanningen.
 • Billig lerret til å male på.
 • Hovawart helse.
 • Manus film.
 • Leca lettbetongplugg.
 • Verschnörkeltes alphabet.
 • Wallaby im garten halten.
 • Maltipoo hund til salgs.
 • Jomfrureiser geilo.
 • Tibetan mastiff price.
 • Harry styles songs.
 • Hochzeitsfotograf chemnitz.
 • Lyrikk analyse.
 • Cleanfloor fog grey.
 • Job portal allgäu.