Home

Sammendrag lokus

Lokus

Sammendrag og tradisjonelle oppgaver; I tillegg vil noen digitale kapitler ha videoer og lydklipp der det er faglig relevant. Like kompetansemål behandles ulikt. Det finnes noen kompetansemål som høres like ut på tvers av utdanningsprogrammene, men som forfatterne har valgt å behandle ulikt Sammendrag på stikkordsform av pensum i religion (kap. 10-14). Handler om bibelforskning, Den Hellige Ånd, Jesus, GT, NT og den romersk-katolske kirka. Bokmå Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Sammendrag av Kap 1 Økosystemer: Natur i Endring Lokus Naturfag SF og YF - Aschehoug Univers. Er kroppen til Elev / 11-13 - Lokus. Naturfag SF og YF - Aschehoug Univers. Læremidler 8.-10. - Aschehoug Univers. Naturfag 5 oppgaver. Naturfag for yrkesfag. Unibok (2020) / 11-13 - Lokus. Naturfag - Aschehoug Univers. Naturfag SF/YF. An analysis of the short story My Polish Teacher's Tie by Helen Dunmore shows that the text has a chronological structure.The narrative follows Carla Carter from her decision to become a Polish teacher's penfriend until their meeting in the school canteen

Her har du et sammendrag av kapittel 5 Vær og klima i læreboken Terra Nova av Ole G. Karlsen. Notatene tar blant annet for seg emner som skyer, nedbør, vind, klima, globale sirkulasjoner i luft og hav, tropisk regnklima og temperert klima Bakgrunnsstoff. Filmforslag til temaer i Psykologi 2-boka; Litterære tekster til temaer i Psykologi 2-boka; Foredrag på TE - nøkkelen til å forstå naturfag. Eureka! tar elever og lærere på alvor og er utviklet i tett samarbeid med praktiserende lærere. Læreverket er skrevet slik at det skal være lett å lære og forstå naturfag. Bøkene har tydelig faglig fokus, ryddig struktur og instruktive tegninger og foto

Store spørsmål 8-10

Dette er et sammendrag av Nexus VG1. Alle kapitler er med. (1-9) Sammendraget er basert på ulike skal kunne ark til prøver som jeg har svart på ut ifra boka. I kapitler hvor jeg ikke har fått ark som dette har jeg skrevet sammendrag fra kapittelet i boka. Laget før en halvdagsprøve i naturfag. Nexus VG Sammendrag; GeoGebra. Du finner oppdatert informasjon om bruk av GeoGebra 6 ved å gå til de ulike kapitlene til boka. Ved å følge lenken nedenfor finner du videoer, lenker og tillegstoff som er tilpasset tidligere utgaver av GeoGebra. Mer om GeoGebra; Vedlegg. Sinus 1P - kapittel 1 - teoridel, bokmå

Sammendrag av Kap 1 Økosystemer: Natur i Endring Lokus

Nettstedet følger strukturen i Bios biologi 1 fra 2018 og Bios biologi 2 fra 2019. Velg kapittel i menyen til venstre De nye læreplanmålene. Da vi trykket 5. opplag av Ny agenda, gjorde vi noen endringer i teksten i boka. Blant annet satte vi inn de nye læreplanmålene på de fem delsidene. De som bruker opplag 1 til 4 av boka, kan skrive ut delsidene og lime dem inn Lang tolkning av Erasmus Montanus. Karakter: 6. Han sier at han ikke er interessert i den vitenskapen som Montanus har fått undervisning i, og erter ham ofte for dette igjennom boken Sammendrag i faget fysikk 1 som omhandler naturvitenskapelig metode og temaer som fart, akselerasjon, Newtons lover, temperatur og trykk og kinetisk energi. Oppgaven er delt inn i oversiktlige avsni () Les mer Fysikk. Sammendrag av hele Rom Stoff og Tid - Fysikk 1 Vg2. Nettbok. Sammendrag av.

Helse- og oppvekstfag - Aschehoug Univer

7.5 Krysning - nedarving ved kjønnet formering 4:57. 7.6 Arv og miljø 14:28. Sammendrag kapittel 7 3:0 Målet er å kunne skrive tekster i forskjellige sjangre: sammendrag, fag­ artikkel, eventyr, reflekterende tekst eller fortelling. Oppgavesettet er delt inn i to deler, og elevene skal velge én oppgave innenfor hver av delene. Tekster til forberedelse fra Fabel 8: • Fortelling: «Den gamle skomakeren» av Leo Tolstoj, s. 284

Matematikk 1P

iPRAKSIS VG1 Kommunikasjon og samhandling, handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå Kopiark 12: Sammendrag Kopiark 13: Sammendrag - Tolkien-biografi. Arbeidsbok til språkboka, s. 4-9 2 Litterær samtale (Leseboka, s. 30-43) s. 89 Lære - å snakke om litteratur Kopiark 39: Litterær samtale Arbeidsbok til leseboka, s. 10-11 2 Ord i klasse Sammendrag - Allele vs Locus De nøkkelforskjell mellom allel og locus er at allel refererer til en av de to eller flere alternative sekvensene av et gen på et bestemt sted mens stedet refererer til et bestemt sted på et kromosom hvor et gen kan bli funnet Kopiark 10: Sammendrag Kopiark 11: På sporet av forfatteren . Kopiark 12: SAMskjema Kopiark 13: Hvilken læringsstrategi? 2 Lytte og tale (Språkboka, s. 34-57, kurs) s. 38-41 Lære - å lytte til andre - å uttrykke og begrunne egne meninger - å vise respekt for andres meninger Kopiark 14: Lytte og tale Kopiark 15: Diskusjo Jo, jeg har tilgang til Lokus-siden, men ikke kapittelprøvene som lærerne har. Ellers takk for linken :) Brukbart svar (0) Svar #3 03. mars 2016 av Sigurd. Her er det nok et par problemer: 1. På grunn av opphavsrett kan vi ikke legge ut disse filene (om vi så hadde tilgang) 2

Naturfag Påbygging

Naturfag for YF - omfattende endringer - Aschehoug Univer

Sosialkunnskap Sammendrag - Side 2 - Studienett.no Kapittel 1 Læring og undervisning i sosialkunnskap. - ppt Sosiologi oppgave - Sammendrag Sosialpsykologi - PSYK3200. Rundt 1870 skjedde det ei radikal endring i skandinavisk åndsliv. Denne endringa omtales som det moderne gjennombrudd.I 1871 holdt den danske litteraturkritikeren Georg Brandes ei forelesningsrekke ved Københavns Universitet med tittelen Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur VIDEOER OM ROMERRIKET. youtube.com (ProfNick) -Modul 1: Oversikt; youtube.com (ProfNick) - Fra republikk til keiserstyre; youtube.com (ProfNick) - Modul 3: Romerrikets fal Velkommen til Cappelen Damms nettsted for psykologi på videregående skole Her finner du gratis nettressurser til læreverket vårt for psykologi-verket

Video: Sammendrag av pensum - Daria

SF - 08 Lokalisering - Sammendrag. Tidslinjer 1. SF - 500-1400 - 7 Høy- og seinmiddelalder i Europa. Tidslinjer 1. SF. Tidslinjer 1. SF. Tidslinjer Påbygging. Tidslinjer Påbygging. Tidslinjer 2. Vg3. SF - Filmklipp - Blod i Prahas gater. Tidslinjer 2. Vg3. SF. Nexus Naturfag 5. Vg1. SF / Stråling / Radioaktiv stråling. Tidslinjer 2 Kjemien stemmer Elevnettsted er en gratis tilleggsressurs til lærebøkene Kjemi 1 og Kjemi 2. Velg enten Kjemi 1 eller Kjemi 2 fra menyen. Velg så et kapittel for å finne Selv om vi likner på hverandre som mennesker, med ører, klær og skjeve tenner, føler vi oss som individer, forskjellig fra alle andre Lokus - bruk av digitale læremidler Prøveversjoner av nye digitale læremidler Nettbutikk - kjøp av læremidler. Nettleseren din støttes ikke. Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac) OK Et dukkehjem er et skuespill i tre akter av Henrik Ibsen, utgitt i 1879. Et dukkehjem er det andre av Ibsens tolv samtidsskuespill, og det ble hans store internasjonale gjennombrudd. Det spilles hvert år på teaterscener over hele verden. Temaet i skuespillet er kvinnens vanskelige posisjon i det borgerlige ekteskapet. Slutten, der Nora Helmer forlater mann og tre små barn natt til tredje.

Historie vg 2 og 3: Kapitle

Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 18.06.2007 Tema Fag i skolen. Kapittel 1 - Litt om kart og statistikk . Side 13. 1. Hva kan satellittbilder av jordoverflaten brukes til? l Når store deler av jordoverflaten skal kartlegges. l Observere store områder. l. Det er laget mer enn hundre ganger flere forbindelser som inneholder karbonatomer i molekylene, enn forbindelser som ikke inneholder karbon. Karbonkjemi er derfor et stort og sentralt felt i kjemien Digitale tilleggsressurser til læreboka. I klasser som vil jobbe digitalt, vil lærebok i kombinasjon med supplerende tilleggsressurser være et godt alternativ

Naturfag Lokus - hexagonwater

Hellemyrsfolket er en romanserie i fire bind skrevet av Amalie Skram (1846-1905). Det er et hovedverk i den norske litteraturhistorien og holdes ofte frem som hovedeksempel på den litterære stilretningen naturalismen. Verket ble utgitt over en periode på 11 år, Sjur Gabriel og To venner i 1887, S.G. Myre i 1890 og Avkom først i 1898 Søren Aabye Kierkegaard var en dansk filosof og forfatter. Han arbeidet ikke som fagfilosof, men har likevel endt opp som Nordens fremste bidrag til vestlig tenkning. Hans filosofi omhandler først og fremst subjektets vilkår. Kierkegaard banet vei for eksistensialismen. Innflytelsen på eksistensialistiske tenkere som Martin Heidegger, Karl Jaspers og Jean-Paul Sartre har vært betydelig

Boken inneholder huskestoff, ekstrastoff, aktiviteter, forsøk, historiske rammer, oppgaver og sammendrag. Med bildeliste, periodesystem og stikkordliste Sinus S2 matematikk består av: grunnbok med teoridel og oppgaver; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyene. Til hvert kapittel finner du blant annet Boka inneholder teori, eksempler og varierte oppgaver. Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag. Du finner videoer og andre ressurser på nettstedet på Lokus. 54 Mer om HTML

My Polish Teacher's Tie Analysis - Studienett

 1. Velg et kapittel fra hovedmenyen Kjemi 2 for å finne: interaktive oppgaver og kapitteltester; løsningsforslag til Hør deg selv-oppgavene i grunnbok
 2. Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1850 - 1914 - 9 Nasjonsbygging og demokratisering - Kap. sammendrag 9: Nasjonsbygging og demokratiserin
 3. Sorg kommer i så mange former. Den er som et lys som slås av og på. Den er der, og er uutholdelig, og så forsvinner den, fordi den er uutholdelig, fordi det ikke går an å ha den der hele tiden

Kapittel 5: Vær og klima Terra Nova Sammendrag

Gå til nytt nettsted hvis du bruker Kosmos SF fra 2020. Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever. Velg kapittel i menyen til venstre MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne. faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttryk

Psykologi 1+2: Lærersider Psykologi

Eureka! Gyldenda

 1. Velg ønsket kapittel i menyen oppe til venstre. Vedlegg. Under Vedlegg til høyre finner du ulike dokumenter som du forhåpentlig vil ha nytte av
 2. Velkommen til elev- og lærernettstedet for Historie og filosofi 1 og 2! Klikk deg inn på ønsket verk (Historie og filosofi 1 eller Historie og filosofi 2).Her finner du lærestoff, oppgaver og ressurser for elever under hvert kapittel i menyen
 3. NISSY - rekvisisjon Locus Public Safety AS - 2 - INNHOLD: Et sammendrag av rekvisisjonen oppdateres fortløpende og vises på siden av redigeringsvinduet. Det skilles på hvilken rolle brukeren har for å styre tilgang til noen felter. Følgende felter er ku
 4. Gå til nytt nettsted for Sinus 1P-Y (2020) for fagfornyelsen ved å trykke her. Sinus 1P-Y består av: lærebok med teoridel og oppgavedel med fasi
 5. Bios biologi 1 er Cappelen Damms læreverk for biologi på vg2 og er skrevet etter læreplanen for biologi 1. Denne utgaven kom i 2018
 6. Gratis og åpent elevnettsted til Kosmos Påbygging naturfag. Lærebok for påbygging til generell studiekompetanse i naturfag. Elevnettestedet har samme struktur som læreboken

Sammendrag av Nexus VG1 - ALLE kapitler - Naturfag

Sosiologi og sosialantropologi for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Dette nettstedet inneholder ulike typer oppgaver til hvert kapittel i grunnboken Mangfold.. Oppgavene gir deg muligheter til å arbeide med lærestoffet på en variert måte Sammendrag Egypt. Mesopotamia. Elva Nilen renner gjennom Egypt. Menneskene lærte seg tidlig å lede vannet fra Nilen inn over jordene sine. Derfor kunne de dyrke mye korn, og landet ble rikt Lokus Kjemi 2 Article Browse our Lokus Kjemi 2 references - you might also be interested in Lokus Kjemi 2 Løsningsforslag & Lokus Kjemi 2 Oppgaver. Click here. See: picture Sammendrag av Kap 1 Økosystemer: Natur i Endring Lokus Click here. picture 2E Populasjonsvekst - lokus

Norsk for Yrkesfag 1

Sinus 1P: matematikk 1P Vg

 1. Sammenheng mellom innhold, form og formål Tekstens form underbygger budskapet/formålet: direkte spørsmål til leser, bruk av sterke ord gjør inntrykk Formålet med teksten kommer godt fram gjennom innholdet- hvordan Jan-Ove blir sviktet i alle ledd (Samfunn, skole, familie). Det e
 2. Kan noen please sende brukernavn og passord til lokus.no til meg på PM? Har en 45-siders historieprøve i snart, og det hadde vært kjekt med et bra sammendrag
 3. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Bios: Biologi 1 og 2 videregående Vg2, Vg

Sinus S1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet Renessanse og opplysningstid. I dette kapitlet har du lært om. hva ordet renessanse betyr, og hva som var viktig i perioden; om noen av kunstverkene til Michelangelo og Leonardo da Vinc Hentet fra «https://matematikk.net/w/index.php?title=1P_Hovedside&oldid=9086

Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag Vg1 (fra 2008) og sortert dem etter hovedområdene i læreplanen. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar FOKUS. SF/YF/Programfag. Univers gir tilgang til de digitale ressursene til FOKUS.Samfunnskunnskap SF/YF (fagfornyelsen) her på Aschehoug Univers, samt tilgang til de eldre elev- og lærernettstedene i samfunnsfag SF/YF og programfaget politikk, individ og samfunn på Lokus

Her finner dere diverse øvingsoppgaver i engelsk grammatik Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap (samfunnsfag) for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2

Ny agenda - samfunnsfag Vg1/Yrkesfag Vg

Anvendt etikk 298 Etikk og politikk 298 Mennesket og naturen 300 Menneskeverdet 305 Samliv og seksualitet 310 Sammendrag 316 Fordypningsoppgaver 317 Håvamål er et gudedikt i Den eldre Edda på i alt 164 strofer. De fleste strofene er i versemålet ljodahått. Håve (Hávi, 'den høye') er et navn på Odin, og hele diktet er tenkt som Odins tale. Håvamål består av flere avsnitt: Ordspråkdiktet, hvor hver strofe inneholder en sentens. Det viser bedre enn noe annet litteraturverk våre forfedres livssyn og hverdagsetikk

Erasmus Montanus av Ludvig Holberg - Daria

Samfunnsfag 6. trinn Område Kompetansemål IUP-mål Lokale mål - jeg kan Tips Uke Utforskeren Eleven skal kunne formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belys <10> Spillprogrammering 285 10.1 Et enkelt spill 285 10.2 Bevegelse i spill med canvas 291 10.3 Veggtennis 298 Sammendrag 309 7 Informasjonsteknologi 1T00.indd Med oppgaver, forsøk og aktiviteter, idéer til videre utforsking av stoffet; og hjelp til læring i form av læringsmål, husk-rammer, fokusspørsmål, ekstrastoff og sammendrag. Har ordforklaringer og stikkordregister Engelsk sammendrag; Kielland-ulykken i Nordsjøen var den første av de tre store ulykkene som rammet internasjonal oljevirksomhet på 1980-tallet. Det døde 123 mann i ulykken. Etter ulykken ble det nedsatt en offentlig undersøkelseskommisjon som undersøkte årsaken og kom med forslag til tiltak for å bedre sikkerheten og tekniske standarder Start studying Naturfag, Kapittel 8 - Bioteknologi & Genteknologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Fysikk Sammendrag - Studienett

Lyd fri: lokus.no -Sammendrag på ulike språk. Lyd bestilles av bibl: lokus.no eller Skolelydbok Samfunnsfag Streif. Samfunnsfag for videregående. 978-82-521-5780-2 Det Norske Samlaget 374 LAB - Learn About Beauty. Pivot point Digital lærngsplattform Frisørfaget : vg2 og vg3 978-82-584-0509-9 Yrkeslitteratur (utgitt 2013

 • Yoga kurse borken.
 • Utstikkende halebein.
 • Fylle vann i brønn.
 • Imagenes de la bandera de chile.
 • Webcam pfarrkirchen rottal.
 • Luxor chemnitz silvester 2017.
 • Bekreftede overganger.
 • Banan split.
 • The mummy full movie.
 • Rostov na donu russland.
 • Ferie med rullestol.
 • Bilvask alnabru.
 • Subtraksjon med låning.
 • Damms leseunivers nivå 4.
 • Baktericid og bakteriostatisk.
 • Suite for education.
 • Bokklubb barn.
 • Big dipper oslo.
 • Billetter sola storhamar.
 • Bruse kryssord.
 • Woran erkenne ich ob eine honigmelone reif ist.
 • Pol e khaju.
 • Tøye ankel.
 • Restaurant anders braunschweig speisekarte.
 • Siri vølstad jensen 2017.
 • Strandliv los angeles.
 • Kvalm uke 18.
 • Youtube fado portugues.
 • Big horn sarpsborg meny.
 • Http www wiersholm no.
 • Panzerkampfwagen tiger 1.
 • Fornyelse av førerkort etter 80.
 • Støres løgner.
 • Circumflex accent.
 • Plejaden esoterik.
 • Skomager hjørring.
 • Plafond van de sixtijnse kapel.
 • Kremmertorget elverum.
 • Ffg flensburg.
 • Lavendel duftposer.
 • Bærum ju jitsu.